Platform Ruimte voor de Jeugd


`voor spelen, participatie, zelfstandige`
www.ruimtevoordejeugd.nl ,

Platform Ruimte voor de Jeugd (RvdJ) zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van 'ruimte voor de jeugd, spel, speelruimte, zelfstandige mobiliteit en participatie'. Het is een interdisciplinair platform, dat deskundigen uit verschillende professies en disciplines bijeenbrengt en hun de gelegenheid biedt om elkaar te informeren en inspireren.

Artikelen