Keurmerkinstituut

Certificatie speeltoestellen: Keurmerkinstituut erkend door het ministerie van VWS

Organisaties die in Nederland speeltoestellen produceren, importeren of in gebruik laten nemen zijn verplicht deze toestellen te laten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

U kunt als beheerder, fabrikant of importeur aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen als het speeltoestel niet voldoet aan deze wettelijke bepalingen. Keuring (certificatie) van speeltoestellen is in Nederland bij wet verplicht en moet worden uitgevoerd door een daartoe aangewezen instantie. Het Keurmerkinstituut is door het ministerie van VWS erkend voor het uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen van speeltoestellen en waterglijbanen.

Bezoekadres

Groeneweg 2E ZOETERMEER, NEDERLAND.

Contactgegevens

T. 079-3637000
E. spelen@keurmerk.nl