Over Straatbeeld

Straatbeeld is dé informatiebron voor specialisten op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, openbaar groen, openbare verlichting, stedenbouw, spelen, water en klimaat, beheer en onderhoud. Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland.
 

Ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte wordt een zaak van ons allemaal. Professionals voeren de regie, burgers en bedrijven vullen taken in die tot voor kort voorbehouden waren aan de overheid. Uitwisseling van visies, ervaringen, oplossingen onder een bredere doelgroep is actueler dan ooit. Straatbeeld is het enige openbare ruimte platform in Nederland dat gedurende het hele jaar via haar magazine, website, e-mailnieuwsbrief en interactieve bijeenkomsten haar doelgroep informeert over trends, achtergronden, projecten, producten en leveranciers.

 

Magazine

Zes keer per jaar komt Straatbeeld Magazine uit, met daarin diepgravende hoofdartikelen over recent gerealiseerde projecten, korte project- en productbeschrijvingen en expertcolumns. De hoofdartikelen richten zich op één thema, in de rest van het blad komen alle onderwerpen aan bod die iets met de openbare ruimte te maken hebben: openbare verlichting, ontwerp, inrichting, spelen, groen, water en beheer. In september staat Straatbeeld in het teken van de Dag van de Openbare Ruimte, dé vakbeurs voor de doelgroep van Straatbeeld.

 

Website

Op http://www.straatbeeld.nl houdt de redactie u dagelijks op de hoogte van al het nieuws op het gebied van de openbare ruimte. Inspirerende projecten, nieuwe producten, prikkelende blogs en de actuele agenda in een moderne online omgeving. Leveranciers, Kennispartners en Experts leveren hun eigen bijdragen via de online publicatieomgeving. Op zoek naar een leverancier? In het uitgebreide brancheregister vindt u alle relevante bedrijven én een overzicht van hun gerealiseerde projecten en innovaties.

 

Nieuwsbrief

In de wekelijkse nieuwsbrief presenteert de redactie een selectie van de interessantste nieuwtjes, projecten en producten op www.straatbeeld.nl. Tevens leest u de leukste artikelen van de andere titels van uitgever Acquire Publishing: BuitenSpelen, Stedebouw & Architectuur, Ruimte en Licht, PARKEER24, Verkeer in Beeld en B:ton.

 

Evenementen

U ontmoet de redactie van Straatbeeld het gehele jaar door op allerlei evenementen die met de openbare ruimte te maken hebben. Tevens is Straatbeeld, onder de vlag van uitgever Acquire Publishing, als mediapartner verbonden aan allerlei beurzen en congressen. Zo verzorgt de redactie de beurscatalogi van de Dag van de Openbare Ruimte en Water in de Openbare Ruimte, maakt ze het magazine Public Space en doet ze de content marketing voor het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte.


Uw artikel in Straatbeeld Magazine of op de website?

Denkt u een interessant artikel te hebben voor het magazine of de website? Laat het ons dan weten. Hieronder de deadlines voor het aanleveren van tekst en afbeeldingen voor de verschillende edities in 2019.  

 

Straatbeeld 1 – Licht - 11 februari 

Straatbeeld 2 – Ontwerp & Inrichting - 8 maart

Straatbeeld 3 – Spelen - 10 juni

Straatbeeld 4 – Vakbeurs Openbare Ruimte - 2 september

Straatbeeld 5 – Water, Groen en Klimaat - 14 oktober

Straatbeeld 6 – Innovatiecatalogus - 29 november

 

Bekijk hier de richtlijnen voor een artikel in het magazine en hier voor de specificaties voor een online artikel. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Manon van Ketwich door te mailen naar manon@acquirepublishing.nl

 

Deel deze pagina