Eenvoudig het ambitieniveau bepalen en meten

dinsdag 17 oktober 2017
timer 2 min
Gemeenten dragen zorg voor een goede openbare verlichting. Met goed bedoelen we: veilig, mooi, duurzaam en (kosten)efficiënt. De uitdaging hierbij is tweeledig: wat is nu het ambitieniveau en in hoeverre worden deze ambities ook daadwerkelijk behaald? Waar liggen de kansen voor verbetering?

Ruebn van Bochove presenteert namens Nobralux een oplossing voor deze uitdaging in de vorm van Liteview. Dit systeem stelt beheerders en beleidsmedewerkers op het gebied van openbare verlichting in staat de prestatie periodiek te meten en zichtbaar te maken voor de omgeving.

 

Van Bochove: "Dit gebeurt enerzijds door een analyse van het areaal en anderzijds door het beantwoorden van een aantal relevante vragen. Deze vragen hebben alle een relatie naar één van de vier thema’s; veilig, mooi, duurzaam en (kosten)efficiënt. De combinatie hiervan wordt op een slimme manier, met onderliggende weegfactoren, ‘vertaald’ naar een overzichtelijk dashboard. Hieruit is direct af te lezen hoe de gemeente scoort, zowel t.o.v. de eigen ambities, maar ook t.o.v. een maximaal realiseerbaar resultaat. Er volgen adviezen uit die toegepast kunnen worden om een (nog) betere OVL te realiseren.  Monitoring van het energie akkoord maakt integraal deel uit van het resultaat."

 

Liteview is getoetst door een drietal pilotgemeenten nadat het idee eerst door twintig personen is doorgelicht. Inmiddels is Liteview operationeel bij meerdere gemeenten en zou het op termijn ook geschikt kunnen zijn als benchmarking.

 

Het idee van Ruben van Bochove en Nobralux is één van de inzendingen voor de Inspiratie Award. deze prijs wordt op 16 november uitgereikt tijdens het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht in Putten.