De meest complete infradatabase van Nederland

woensdag 20 september 2017
timer 2 min
Met de herinrichting en het beheer van de openbare ruimte zijn vanzelfsprekend kosten gemoeid. Als u grip wilt op deze kosten, dan is de rijkgevulde database van GWWKosten.nl (onderdeel van Cobouw) iets voor u.
De database van GWWkosten.nl wordt gevuld en voortdurend geactualiseerd door een onafhankelijke redactie. Hierdoor is de informatie betrouwbaar, objectief en altijd up-to-date.
 
Via GWWkosten.nl kunt u gedetailleerd inzicht krijgen in allerhande kosten met betrekking tot de openbare ruimte. Denk aan kosten die zijn gemoeid met de aanleg, het beheer en het onderhoud van bijvoorbeeld bermstroken, rijwegen en voet- en fietspaden. Ook kosten voor bemalingen, riolering, wegbebakening en verlichting zijn terug te vinden. En daarnaast nog veel meer verwante onderwerpen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook zoeken op product- en materiaalprijzen, huurprijzen van materieel of loonkosten per regio. Daarnaast kunnen met de gegevens uit de database ook ramingen, calculaties en meerjarenonderhoudsbegrotingen worden gemaakt.
 
Vraag uw gratis proefperiode aan: Voor meer informatie of een gratis proefperiode: GWWKosten.nl
 

Over GWWkosten.nl

De database van GWWkosten.nl wordt door veel gemeenten, provincies en andere overheden gebruikt als naslagwerk. GWWkosten.nl is de meest complete kostendatabase van Nederland, inclusief:
  • Elementkengetallen, kosten besteksposten, en MJO-data
  • Materiaalprijzen, productienormen, uurtarieven en huurtarieven materieel
  • Projectanalyses van gerealiseerde projecten
  • Indexen
  • Tool voor berekening van onwerkbare dagen en energieverbruik
  • Tools voor accurate calculaties, ramingen, en meerjarige onderhoudsbegrotingen
  • Netwerk van enkele honderden leveranciers levert actuele prijzen aan ons professionele bouwkundige redactieteam