Webinar 'Binnen 30 dagen een gedragen ontwerp maken'

dinsdag 19 maart 2024

Hoe kun je sneller en efficiënter werken aan gebiedsontwikkelingen? Hoe krijg je een volledig overzicht van de inmpact van je ontwerp? Hoe kun je verkeerde ruimtelijke beslissingen vermijden? En hoe kun je door middel van data (externe) onderzoeken visualiseren en nauwkeuriger werken? Op 26 maart a.s. organiseren Tygron Platform, Heijmans Vastgoed en NL Greenlabel gezamenlijk een webinar met als titel 'Binnen 30 dagen een gedragen ontwerp maken'! Hiervoor is een speciale digital twin ontwikkeld waarin een stedenbouwkundig plan kan worden ingeladen. 

Als 'Makers van een Gezonde Leefomgeving' neemt Harwil De Jonge, directeur Heijmans Vastgoed, de deelnemers mee in hoe je een integrale afweging maakt met alle stakeholders. En hoe binnen Heijmans wordt gekeken naar de uitdagingen en verplichtingen in het ruimtelijke domein en welke databronnen en eisen daarbij ondersteunend kunnen zijn. 

Sprekers

Guus Wijfje, senior stedenbouwkundige bij Heijmans vastgoed, vertelt hoe het werkproces binnen Heijmans is geoptimaliseerd met deze digital twin door een stedenbouwkundig plan, bijvoorbeeld in autocad, te importeren. Op basis van de NL Greenlabel methodiek wordt dan duidelijk hoe dit plan scoort op de leefomgevingsindicatoren. Middels simulaties kun je komen tot optimalisaties van je stedenbouwkundig plan die direct worden doorgerekend. Het resultaat kun je direct exporteren om met derden te delen. Zo versterken gebouw én gebied elkaar en sluiten deze naadloos  aan op de geldende regels en de overkoepelende thema’s. 

Maarten Alberse, procesmanager digitalisering bij NL Greenlabel laat zien hoe het integrale afwegingskader van NL Greenlabel werkt en wat opdrachtgevers en opdrachtnemers met deze informatie kunnen. 

De speciale 'ontwerpmodule' die in dit webinar centraal staat, is samen met Heijmans, Tygron en NL Greenlabel ontwikkeld. Florian Witsenburg, CEO van Tygron, beantwoordt de technische vragen tijdens het webinar. Indien nodig worden deze aan het einde apart behandeld. Frank Del Gatto is de gastheer van dit webinar. 

Wil je hierbij aanwezig zijn? Je bent van harte welkom. 
Dit webinar is geschikt voor een brede doelgroep, maar extra interessant voor stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwikkelaars, ontwerpers en planologen.

Aanmelden?

Dat kan via deze link!

Een preview van wat het platform kan, zie je in deze post.