MARK VERHIJDE


`Directeur`
  0031 652 653 005

Mark Verhijde werkt aan nieuwe verhoudingen tussen overheden, organisaties en mensen. Uitgangspunt voor hem is meer participatie en maatschappelijke initiatieven met meer perspectief voor eindgebruikers. Maar ook minder top-down werken van overheden en minder hobbels van wetten en regels. Ziie ook de website: www.markverhijde.nl

Artikelen

ondernemend oplossingsgericht besluitvaardig strategisch analytisch creatief omgevingssensitief samenwerkingsgericht communicatief adviseur kwartiermaker programmamanager projectleider trainer onderzoeker

Werk & projectervaring

 • project Directeur Mark Verhijde Advies en Projecten B.V. 13-04-2018 - Recent - Deventer Ik werk aan nieuwe verhoudingen tussen overheden, organisaties en mensen. Uitgangspunt voor mij is dan meer participatie en maatschappelijke initiatieven met meer perspectief voor eindgebruikers. Maar ook minder top-down werken van overheden en minder hobbels van wetten en regels.
 • project Directeur Estonian School B.V. 13-04-2018 - Recent - Deventer De Estonian School biedt transnationale projecten, cursussen, trainingssessies, zomerscholen, conferenties, bootcamps voor innovatie en andere evenementen aan. Onze studenten zijn beleidsmakers, onderzoekers, professionals en burgers, uit alle Europese landen en daarbuiten. De Estonian School zet Open Overheid en Burgerparticipatie centraal. We helpen om de grote hoeveelheid Europese e-Democracy Tools beschikbaar te stellen en zelf te gebruiken.
 • project Beleidsadviseur Burgerparticipatie Mark Verhijde Advies en Projecten B.V. 01-08-2017 - Recent - Landerd Sinds augustus 2017 werk ik op interim basis als beleidsadviseur Burgerparticipatie bij de gemeente Landerd, eerst via BMC/Yacht en recent via Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.
 • project Gasthoofdredacteur Dossier Participatie Acquire Publishing 01-01-2014 - Recent - Zwolle Sinds 2014 ben ik gasthoofdredacteur voor het dossier Participatie, in samenwerking met Maarten Bosman (M. Bosman BV), in opdracht van Acquire Publishing. Doel van het dossier is gemeenten en bedrijfsleven te informeren en beter voor te bereiden op de komst van de Participatiesamenleving en burgerinitiatieven in de openbare ruimte. Naast redacteurschap draag ik ook zelf artikelen over burgerparticipatie aan, houd workshops en debatsessies, en verzorg toelichtingen op het boek Regel die Burgerinitiatieven, (Acquire Publishing, Zwolle, 2014).
 • project Gespreksleider Avond van de Kleine Initiatieven Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 01-10-2017 - 01-11-2017 - Gouda Gespreksleider Avond van de Kleine Initiatieven (2017) voor gemeente Gouda/VIP en stichting GoudApot
 • project Gespreksleider Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 20-09-2017 - 21-09-2017 - Rhenen Gespreksleider Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven (2017) voor gemeente Rhenen
 • project Dagvoorzitter Congres Mijn Stad in Beweging, Schiedam Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 11-05-2017 - 12-05-2017 - Schiedam Dagvoorzitter Congres Mijn Stad in Beweging, Schiedam (2017) voor Acquire Publishing
 • project Projectleider Participatieve aanpak Toekomst Zwembad Kuiperberg Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 01-01-2017 - 01-07-2018 - Ootmarsum Projectleider Participatieve aanpak Toekomst Zwembad Kuiperberg Ootmarsum (2017 – 2018) voor gemeente Dinkelland
 • project Procesbegeleider traject Boekje Open Over Geld (BOOG) Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 01-07-2016 - 31-12-2016 - Delft Procesbegeleider BOOG (2016) voor Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO)
 • project INleider Kennisdag Participatie Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 01-06-2016 - 01-07-2016 - Limburg Inleider Kennisdag Participatie (2016) voor Speeltuinwerk Limburg en Speelplan Almere
 • project Trainer / docent Opleiding "Regisseren kun je leren" JS Consultancy 11-03-2016 - 11-03-2016 - Amsterdam Voor de driedaagse training “Regisseren kun je leren” die JS Consultancy voorjaar 2016 gehouden heeft, heb ik op dag 2 het middagdeel rond Burgerinitiatieven gegeven.
 • project Trainer / docent Opleiding "De Overheid als Regisseur" JS Consultancy 22-02-2016 - 22-02-2016 - Amsterdam JS Consultancy biedt een uitgebreid traineeprogramma aan. Voor het thema “De overheid als regisseur: wat betekent dat voor je rol als beleidsadviseur in het sociaal domein?” heb ik de training Regie in de Participatiesamenleving gegeven.
 • project Trainer / docent Opleiding "Regisseur Openbare Ruimte" JS Consultancy 22-01-2016 - 22-01-2016 - Amsterdam Voor de deelnemers van de opleiding Regisseur Openbare Ruimte van JS Consultancy heb ik het thema Burgerinitiatieven behandeld, onder de titel “1 Burgerparticipatie 2Go, please”. Het trainingsmateriaal van de dag is alleen op aanvraag beschikbaar.
 • project Kwartiermaker Duurzame Mobiliteit Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 01-01-2016 - 01-12-2018 - Diepenveen Kwartiermaker Duurzame Mobiliteit Diepenveen (2016 – 2018) voor Provincie Overijssel
 • project Presentatie Burgerinitiatieven t.b.v. BTL Academy BTL Advies 23-11-2015 - 23-11-2015 - Oisterwijk BTL Advies organiseert met grote regelmaat ontmoetingen met haar klanten en externen. Tijdens een van deze BTL Academy avonden heb ik een lezing gehouden over burgerparticipatie, met als titel: “Burgerinitiatieven: sterke trekkers, slimme strategieën”.
 • project Workshopleider "De Aaibaarheid Voorbij" t.b.v. LPB Congres 2015 LPB - Platform voor Wijkgericht Werken 19-11-2015 - 19-11-2015 - Tilburg Het centrale thema van het LPB congres 2015 was Energie. Samen met Theodoor van Leeuwen heb ik de workshop “De Aaibaarheid Voorbij: de statische energie van burgerinitiatieven” gehouden.
 • project Lezing Burgerinitiatieven Provincie Zeeland 10-09-2015 - 10-09-2015 - Middelburg Op het MINISYMPOSIUM “Van leegte naar leefbaarheid. Over Pauzelandschappen en leegstaand vastgoed” dat de Provincie Zeeland begin september 2015 organiseerde in Middelburg, hebben Maarten Bosman en ik een interactieve lezing/quiz gehouden rond aansprakelijkheden bij burgerinitiatieven.
 • project Projectleider Community of Practice Burgerinitiatieven Gemeente Etten-Leur, Aalburg en Halderberge 10-09-2015 - 03-11-2015 - Etten-Leur Voor de gemeenten Etten-Leur, Aalburg en Halderberge hebben Maarten Bosman en ik in het najaar van 2015 de CoP Burgerinitiatieven georganiseerd. Hierbij stonden de eigen casussen rond maatschappelijke initiatieven centraal. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, zijn bewonersparticipatie, burgerinitiatieven, aansprakelijkheden, omgaan met risico’s.
 • project Facilitator Focusgroep Herijking OV-tactiek Bathmen e.o. Provincie Overijssel 22-07-2015 - 01-11-2015 - Bathmen Net als in Raalte e.o. help ik in opdracht van de Provincie Overijssel de inwoners van Bathmen, Okkenbroek en Lettele om alternatieven rond collectief vervoer en duurzame mobiliteit te vinden en uit te werken in het kader van de zogeheten Herijking OV-tactiek.
 • project Projectleider Inspiratiesessie/workshop Burgerinitiatieven Gemeente Oldenzaal 17-07-2015 - 08-09-2015 - Oldenzaal De Inspiratiesessie gaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van burgerinitiatieven voor de gemeente Oldenzaal. Zoals veel gemeenten wil men graag meer ruimte geven aan maatschappelijke initiatieven. Maar hoe doe je dat, ruimte geven, en wat betekent dat in de praktijk? De Inspiratiesessie vindt plaats op 8 september 2015.
 • project Projectleider Falco BV 17-06-2015 - 01-06-2016 - Vriezenveen Voor Falco BV, Vriezenveen, organiseer ik samen met Maarten Bosman, drie Meet-ups over de invloed van de Participatiemaatschappij op de marktpositie, de werkwijze en de producten van Falco. De resultaten van de Meet-ups gaan het bedrijf helpen om meer te kunnen doen met de eindgebruikers van de openbare ruimte en hun producten. De bijeenkomsten vinden plaats in oktober en november 2015.
 • project Facilitator Focusgroep Herijking OV-tactiek Raalte e.o. Provincie Overijssel 28-05-2015 - 01-11-2015 - Raalte In opdracht van de Provincie Overijssel help ik de inwoners van Raalte en omgeving om alternatieven rond collectief vervoer en duurzame mobiliteit te vinden en uit te werken in het kader van de zogeheten Herijking OV-tactiek.
 • project Trainer SBO-opleiding Nieuwe Wijk- en Gebiedsmanagers - dag 3 SBO- Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid 09-02-2015 - 16-02-2015 - Houten Voor de SBO-opleiding Nieuwe Wijk- en Gebiedsmanagers die in company gegeven wordt door Tom de Haas aan woningcorporatie Viveste heb ik op dag 3 mogen bijdragen. Het thema is Burgerinitiatieven, natuurlijk.
 • project Trainer Oriëntatiedag Alifa Team Oost Mark Verhijde - Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 05-02-2015 - 05-02-2015 - Enschede De veranderingen die de Participatieamenleving met zich mee brengt heeft ook gevolgen voor maatschappelijke organisatie. Voor het team Oost van Alifa welzijnsorganisatie in Enschede heb ik een oriëntatiemiddag georganiseerd, met als onderdelen: Ken uw Noaber, Toekomstbeelden, Samen Werken, en Partners, Fans & Ambassadeurs.
 • project Facilitator Focusgroepen Herijking OV-tactiek Mark Verhijde Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 01-01-2015 - 31-12-2015 - Raalte Facilitator Focusgroepen Herijking OV-tactiek Raalte e.o. en Bathmen, Lettele, Okkenbroek (2015) voor Provincie Overijssel.
 • project Trainer studiedag 2014 Culturele Werkgroep Stein (CWS) 06-11-2014 - 06-11-2014 - Elsloo De Culturele Werkgroep Stein (CWS) organiseert momenteel diverse exposities en festvals op het brede terrein van kunst en cultuur in de gemeente Stein en omgeving. Om beter grip te krijgen op hun huidige activiteiten en op de toekomst ben ik gevraagd om hun studiedag 2014 te verzorgen. De werkgroep is tijdens deze studiedag op zoek is gegaan naar het "kunst- en cultuurlandschap" in 2024 en wat de rol van CWS daarin is. Tijdens de verkenning hebben zij gewerkt met de door henzelf aangeleverde streefbeelden. Vervolgens is de groep aan de slag gegaan om de benoemde doelen te vertalen in concrete acties en activiteiten. De studiedag is bedoeld als eerste aanzet om goed toegerust de komende jaren verder aan het werk te gaan.
 • project Workshopleider Mythen over aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties (BZK) 04-10-2014 - 04-10-2014 - Utrecht Voor het Landelijk congres bevolkingsdaling 2014 heb ik de workshop Mythen rond aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven gegeven, met een speciale focus op het tijdelijk gebruik van lege gebouwen en braakliggende terreinen.
 • project Gastdocent SBO opleiding Wijk- en Gebiedsmanager Nieuwe Stijl Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid 27-05-2014 - 27-05-2014 - Utrecht Ook in 2015 werk ik mee als gastdocent aan de SBO opleiding Nieuwe Wijkmanagers. Samen met hoofddocent Tom de Haas organiseer ik dag 3 van de opleiding, over de rol van burgerinitiatieven in het nieuwe veld van wijk- en gebiedsmanagers. De SBO opleiding Nieuwe Wijk- en gebiedsmanagers wordt ook in company gegeven. Op 16 februari 2015 heb ik mijn bijdrage over burgerinitiatieven en nieuwe participatie mogen geven aan de medewerkers van woningcoporatie Viveste te Houten.
 • project Projectparticipant Open Government in Europe 2013-2015 Universiteit Twente 01-05-2014 - 31-12-2015 - Europa Binnen het EU Grundwig Learning Partnership - Lifelong Learning Programme werk ik met de Nederlandse partner Universiteit Twente mee aan het project Open Government in Europe. Gedurende 6 projectmeetings worden diverse voorbeelden uit 12 deelnemende landen onderzocht op aspecten als open data, toegankelijkheid, transparantie, betere dienstverlening, stimulans tot participatie, maatschappelijke initiatieven en social innovations en meer bewustwording en deelname aan het publiek debat in Europa. Link: www.opengoveu.eu
 • project Workshopbegeleider Wachtlandschappen Gemeente Helmond / Acquire Publishing 17-03-2014 - 17-03-2014 - Helmond In opdracht van de gemeente Helmond en Acquire Publishing heb ik tijdens het evenement Citytrip Helmond twee workshops gehouden over het thema Wachtlandschappen, met als casus Suytkade in Helmond.
 • project Inhoudelijk begeleider Kennislab Kort Kennislab voor Urbanisme (Elba Media) 01-01-2014 - 31-12-2014 - Amersfoort Voor het Kennislab voor Urbanisme (Elba Media) werk ik in 2014 samen met Joost Okkema en Serge Vonk in het nieuwe Kennislab Kort. Het Kennislab Kort is bedoeld om partijen in de stedelijke ontwikkeling te helpen bij allerhande korte vraagstukken en opdrachten. De uitvoering wordt gedaan door aangesloten WO- en HBO-studenten die ik hierbij begeleid en ondersteun. Zie voor meer informatie: http://kennislabvoorurbanisme.nl/. De opdracht die de studenten Karst Rauhé en Sanne van der Drift uitgevoerd hebben voor het Kennislab Kort betreft het gebied De Hoven in Zutphen. De centrale vraag was: Wat is de sociale kracht van De Hoven? Op mijn website vindt u hun resultaten: http://markverhijde.nl/blog/sociale-kracht-de-hoven-zutphen/
 • project Voorzitter Stichting Fabriek Deventer 01-01-2014 - 01-03-2015 - Deventer Sinds eind december 2012 ben ik bestuurslid van Stichting De Fabriek te Deventer, het netwerkkantoor voor flexwerkers en zelfstandig ondernemers. En sinds begin 2014 als voorzitter. Link: www.fabriekdeventer.nl
 • project Gastdocent SBO opleiding Nieuwe Wijkmanagers Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) 21-11-2013 - 21-11-2013 - Amersfoort Op 21 november 2013 heb ik als gastdocent bijgedragen aan de SBO opleiding Nieuwe Wijkmanagers. Samen met hoofddocent Tom de Haas heb ik in de ochtend de deelnemers onderhouden over de rol van burgerinitiatieven in het nieuwe veld van wijk- en gebiedsmanagers.
 • project Co-organizer IADIS workshop COMMON RESEARCH GROUND IN SOCIAL INNOVATION IADIS 23-07-2013 - 26-07-2013 - Praag IADIS International Conferences / WEB BASED COMMUNITIES AND SOCIAL MEDIA & COLLABORATIVE TECHNOLOGIES 2013 / http://www.webcommunities-conf.org/crgsi2013 Bottom-up initiatives no longer are regarded upon as exceptional in urban development. Due to the financial crisis, lack of corporate funding and budget-cuts of municipalities the traditional stakeholders are sharing the floor with civilians and their actions. The combination of Do-it Yourself initiatives, entrepreneurship, co-creation and social media provides an exciting new perspective on change. Recently urban and rural fabric show a growing number of empty lots and properties due to social economic transitions. Such empty places have always form fertile ground for bottom-up initiatives on temporary use. Increasingly however residents, civilians, entrepreneurs, and other parties connect through social media and internet in order to combine options for such empty places. They strengthen local networks by sharing functions and activities, or use crowdsourcing or crowdfunding. At the same time formal procedures and former economic considerations of municipalities, project developers and stakeholders tend to obstruct bottom-up initiatives. Social innovation results within this complex interaction of bottom-up initiatives, internet and social media, traditional stakeholders, finances, formalities and legal issues. The workshop is an inspiring venue for practitioners and researchers to explore the knowledge of bottom-up initiatives. We are therefore expecting both researchers and practitioners to provide case study input and experience in social innovation, social media and social networks. The aim is to result in the start of a multidisciplinary research coalition for Europe Horizon 2020.
 • project Docent SBO-opleiding Nieuwe Wijkmanager (in-company) Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) 24-01-2013 - 18-02-2013 - Veendam In opdracht voor Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid verzorg ik de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager voor wijkconsulenten van woningcorporatie Alcantus. Drie programmadagen in januari en februari 2013 op locatie.
 • project Projectleider Onderzoek Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties (BZK) 01-01-2013 - 01-01-2015 - Den Haag In opdracht van Ministerie van BZK heb ik samen met Maarten Bosman (M. Bosman BV - adviseur stedelijke ontwikkeling) het onderwerp Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid onderzocht. De gemeenten Den Helder, Deventer en Venray, en met de organisaties/bedrijven CROW, LPB - Platform voor wijkgericht werken, WijkAlliantie, Adviesbureau Van Alphen en Bureau EndeBuurt hebben aan het onderzoek meegedaan. Het rapport is digitaal verschenen in januari 2014 en in boekvorm in maart 2014. Sinds voorjaar 2014 voer ik een aantal vervolgacties uit, die voortkomen uit het rapport Regel die Burgerinitiatieven. Het gaat dan onder andere het verkennen van de mogelijkheden voor een zogenaamde Verordening Burgerinitiatieven en over het mede-organiseren van een Interbestuurlijk Overleg rond de wet- en regelgeving bij spelen en speeltoestellen (WAS). Daarnaast verzorg ik voor diverse bijeenkomsten discussies en presentaties rond aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven.
 • project Workshopbegeleider Juridische aspecten, GroenDichterbij Event 2012 GroenDichterbij / IVN 24-11-2012 - 24-11-2012 - Amersfoort Samen met Maarten Bosman (M. Bosman BV - adviseur stedelijke ontwikkeling) heb ik de workshop "Juridische aspecten van groenprojecten" begeleid, in opdracht van IVN. Zie mijn blog hierover, op www.markverhijde.nl.
 • project Projectleider Dorpshuizen Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht 02-07-2012 - 31-01-2013 - Breukelen Voor de gemeente Stichtse Vecht werk ik aan een nieuwe beleidskader voor de relatie tussen gemeente en de dorpshuizen. Ofwel, inventarisatie, opties voor harmonisatie van beleidsregels en geldstromen en vooral het gesprek met de dorpsgemeenschappen zelf. Hoe ziet hun dorpshuis eruit, nu en in de toekomst?
 • project Adviseur Stichting Werkplaats K 02-01-2012 - 28-09-2012 - Kerkrade De kunstenaars van stichting Werkplaats K hebben mij gevraagd te helpen om tot een nieuwe samenwerking te komen met de gemeente Kerkrade. Het gaat daarbij om twee zaken: een alternatief voor de huidige bruikleenovereenkomst voor hun atelierruimte en een herpositionering tot creatieve broedplaats.
 • project Gebiedsregisseur a.i. Gemeente Stichtse Vecht 02-01-2012 - 31-07-2012 - Breukelen Als gebiedsregisseur a.i. werkte ik aan het wijkontwikkelingsplan voor Maarssenbroek en het nieuwe convenant met de wijk- en dorpsraden in Stichtse Vecht. Ook schreef ik mee aan de Burgerparticipatienota.
 • project Inhoudelijk projectleider Workshop Experiment zoekt Burger Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties (BZK) 30-11-2011 - 30-11-2011 - Utrecht Voor het Ministerie van BZK verzorg ik als inhoudelijk projectleider de Workshop Experiment Experiment zoekt Burger, samen met Angelique Boel (BZK). Mijn opdracht is om in gesprek met de 25 projectleiders van de Krimpexperimenten (BZK/SEV) op zoek te gaan naar mogelijkheden om "meer burger" in de experimenten te krijgen. Het gaat dan om zowel kansen voor beleidsparticipatie als om het stimuleren van burgerinitiatieven.
 • project Projectleider MFA-Lab Ontwikkelgroep "MFA's & HNW" MFA-Lab / Bouwstenen voor Sociaal 01-09-2011 - 31-07-2012 - Amersfoort In opdracht van het MFA-Lab (Kennisknooppunt voor Maatschappelijk Vastgoed) trek ik de Ontwikkelgroep MFA's & HNW. Doel van het project is om samen met diverse gemeenten, woningcorporaties en andere partijen tot een kennisdocument te komen waaruit blijkt of en hoe MFA's interessant kan zijn voor de Nieuwe Werkers, en hoe instrumenten van HNW ingezet kunnen worden voor de bedrijfsvoering en profilering van MFA's.
 • project Projectleider Intern Traject Burgerparticipatie Gemeente Twenterand 02-05-2011 - 30-04-2012 - Vriezeveen Voor de gemeente Twenterand werk ik als projectleider om medewerkers te trainen en te begeleiden bij processen van burgerparticipatie in hun dagelijks werk. Ik doe dat samen met Jan Temmink (Temmink Advies) en met Maarten Bosman (Freelance adviseur ruimtelijke ordening) als ondersteuning op afstand.
 • project Adviseur Burgerparticipatie Pilot Bezuinigingen Zwembaden Gemeente Twenterand 01-04-2011 - 30-03-2012 - Vriezeveen Gemeente Twenterand gaat meer doen met burgerparticipatie! Voor het project Toekomst Zwembaden ondersteun ik de projectleider bij het betrekken en activeren van inwoners en gebruikers. Instrumenten hierbij zijn de Prijsvraag en de werkgroep van comakers die rond de zomer met drie scenario's moeten komen. Ik werk samen met Bureau Andres cs.
 • project Adviseur Werkbeleving 21e eeuw Mark Verhijde - Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 03-01-2011 - 31-01-2012 - Amersfoort Samen met de Smart Agent Compagnie en Beaumont Communicatie & Managament aan de slag met het landelijk multi-client onderzoek Werkbeleving 21e eeuw. Op zoek naar de werkstijlen van de beroepsbevolking van Nederland en de match met de aanwezige werkmilieus in steden en regio's. Zie ook www.werkbeleving.nl voor meer informatie en deelname.
 • project Dagvoorzitter Congres Bewonersplatform Woensel Noord Bewonersplatform Woensel Noord 20-11-2010 - 20-11-2010 - Eindhoven Op verzoek van Sjoerd Slaaf mocht ik een bijdrage leveren als dagvoorzitter aan het congres over de samenwerking tussen de bewonersorganisatie Bewonersplatform Woensel Noord en diverse partners in de wijk. Leuke presentaties van Pieter Tops, Hans Kaldenbach, Bryan Rookhuyzen, en prima discussie met burgemeester Rob van Gijsel. Goed bezochte workshops en veel energie bij die 100 deelnemers.
 • project Zelfstandig adviseur Mark Verhijde - Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling 01-09-2010 - 01-12-2018 - Deventer Per 1 september 2010 gestart als zelfstandig ondernemer stedelijke ontwikkeling. Met hart en handen aan de stad. Kwartiermaker, voor interim werk, project- en programmamanagement, en adviezen. Van visieontwikkeling tot de straat, verbinden van partijen en mensen. Trainingen, cursussen, workshops, gastcolleges en onderzoek. Link: www.markverhijde.nl
 • project Adviseur dorpsplannen Breukelen AOV Advies 01-09-2010 - 31-12-2010 - Breukelen Voor de gemeente Breukelen werk ik in opdracht van Annette Oude Vrielink (AOV Advies) aan de Dorpsplannen voor Kockengen en Nieuwer ter Aa.
 • project Senior Adviseur Stipo 02-02-2009 - 31-08-2010 - Amsterdam (Consultancy, proces- and projectmanagement on Urban Development) Ik heb bij Stipo gewerkt op het gebied van stedelijke ontwikkeling, inclusief project- en procesmanagement. Het gaat dan ondermeer om de volgende opdrachten: - Adviseur Uitvoeringsprogramma Hoensbroek Heerlen voor de gemeente Heerlen, Provincie Limburg and woningcorporatie Woonpunt: wijkontwikkelingplan, krimp - Procesbegeleiding Pilot Plintenproject Rotterdam voor OBR Gemeente Rotterdam: accupunctuur op straatniveau - Projectmanager Woonvisie Weert en wijk Fatima voor Gemeente Weert and woningcorporatie Wonen Weert: wijkontwikkelingsplan en bijdrage regionale woonvisie - Projectmanager Maasterras Drechtsteden Branding (voor Projectbureau Maasterras Drechtsteden): sociaal-maatschappelijke en economische profilering - Projectmanager Netwerk Initiatievenmakelaars, met Greenwish Utrecht voor Ministerie van Binnenlandse Zaken: opzetten landelijk netwerk van intermediairs die initiatieven van burgers en bewoners ondersteunen - Projectmanager Versterking Wijkgericht werken Almere (voor Programmabureau Stad Gemeente Almere): beleidsdocument wijkgericht werken - Adviseur Versterken Uitvoeringsprogramma Kolenkitbuurt voor Stadsdeel Bos & Lommer Amsterdam: wijkontwikkelingplan sociaal-economisch - Projectmanager 't Bilts Manifest Onderbouwd voor Gemeente De Bilt: demographische analyse en onderbouwing - Adviseur BrabantStad 2.0 voor Programmabureau BrabantStad: aanbevelingen voor versterken stedelijke netwerk 2010-2015. Diverse presentaties: NIROV, KEI-Centrum, Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed en Voorzieningen, CIRON.
 • project Stadsdeelmanager Enschede Zuid Gemeente Enschede 02-02-2004 - 02-02-2009 - Enschede Integraal budgetverantwoordelijk voor stadsdeel Enschede Zuid. Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering programma Stadsdelen, deel Enschede Zuid. Leiding geven aan team stadsdeelmanagement Enschede Zuid (7 personen). Initiator en verantwoordelijk voor: 2004: Kultuurstraat Wesselerbrink – IPSV wijkontwikkelingsplan met Stipo Amsterdam, Ecorys Herstructureringsprijs 2005 2004: Buurtkamers – zorg en welzijn met Humanitas, zorginstelling De Posten en woningcorporatie de Woonplaats, als onderdeel van de woonservicegebieden in stadsdeel Enschede Zuid, en van het bewonersproject Seniorenproof. 2006: Unieke Brink – inrichting openbare ruimte, conceptvorming met KNHM, Arcadis, uitvoering met woningcorporatie Domijn, nominaties Parels van Integratie 2007 en InAxis Innovatieprijs 2007 2006: Voorzieningen Compagnie – maatschappelijk vastgoed, conceptvorming met Marc van Leent, SEV, Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed en Voorzieningen, uitvoering met afdeling vastgoed, woningcorporaties Domijn en de Woonplaats 2007: Burgerparticipatie 2.0 – o.m. digitale participatie & nieuwe doelgroepen, huurdersparticipatie met woningcorporatie De Woonplaats, participatie pluim en trainingen intern 2008: Gebiedswinkel en Kennismakelaar – samenwerkingsverband locale en landelijke kennisinstellingen, met Stipo. Verder: Projectleider voor Enschedese Tijdenbeleid (Ministerie OCW Van 7 tot 7) op gebied van slimme openingstijden, flexibele werktijden en plaatsonafhankelijke dienstverlening. Landelijke en provinciale samenwerkingsverbanden. 2008: onderzoek zzp-ers 2008: 3e Roadshow Tijdenbeleid, Enschede, En: Projectleider Enschede voor landelijke Kopgroep Vertrouwen in de Buurt, SEV NB: begindatum is 2001, niet 2004!