Buurtdashboard opgaven klimaatadaptatie gelanceerd

maandag 27 mei 2024

Samen met de Hogeschool van Amsterdam en Climate Adaptation Services (CAS) ontwikkelde Deltares het Buurtdashboard. Op deze website kunnen gemeenten zien hoe klimaatbestendig buurten zijn: hoe groen een buurt is of hoe hoog de gevoelstemperatuur is op een warme zomerdag. Dit helpt gemeenten te bepalen welke opgaven in een buurt urgent zijn of kansen te ontdekken voor klimaatadaptatie.

Het Buurtdashboard biedt vooral inzicht in stedelijke buurten; er staan slechts een paar landelijke buurten in. Naast fysieke eigenschappen zijn er ook sociaal-economische indicatoren in opgenomen. Gemeenten krijgen zo inzicht in hoe groen een buurt is, waar dit groen ligt (in openbaar gebied of juist in niet-openbaar gebied), welke gevoelstemperaturen het meest voorkomen op een hete zomerdag en hoeveel procent van de inwoners niet goed kan rondkomen of zeer eenzaam is. Deze laatste indicatoren zijn belangrijk bij het bepalen hoe kwetsbaar een buurt is voor hitte.

De buurtstatistieken zijn bovendien eenvoudig te vergelijken met buurten van hetzelfde wijktype of met de rest van de gemeente. Ook voor andere partijen die met klimaatadaptatie aan de slag willen, zijn de statistieken interessant.

Veel informatie in het dashboard komt direct uit de Klimaateffectatlas, die sinds 2012 wordt beheerd door Stichting CAS (Climate Adaptation Services) en sinds 2020 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze atlas is in 2007 ontstaan, omdat verschillende provincies en kennisinstellingen op een laagdrempelige manier landelijke klimaatinformatie toegankelijk wilden maken. Ook worden er regelmatig gegevens uit bronnen van het KNMI, CBS en RIVM aan toegevoegd.