Nieuws

Succesvolle Vakbeurs Ruimte & Licht

Vakbeurs Ruimte & Licht, op 5 juni in Expo Houten, trok dit jaar bijna 600 bezoekers. Dat is een groei van 25 procent ten opzichte van 2017. Exposanten en bezoekers waardeerden de beurs met een 8. Om 10 uur ’s ochtend opende wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten de beurs.

Geerdes stipte in zijn openingstoespraak de thema’s aan die op de beursvloer en in het lezingenprogramma terugkeerden: LED vervanging, smart city (‘data inzetten om het leven makkelijker te maken’), energiebesparing, en het optimaliseren van de belevingswaarde door openbare verlichting.

Ruimte en Licht Talks

Het vakblad Ruimte en Licht organiseerde een serie van 6 talks over actuele ontwikkelingen in het OVL vakgebied. OVLNL voorzitter Arthur Klink en lichtontwerper Philip van der Heijden beten het spits af met een presentatie over het omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting. Met de toenemende aandacht voor licht als beleving wil OVLNL andere disciplines en kennisgebieden betrekken bij openbare. In mei organiseerde OVLNL hierover een kennis café in Houten, een kick off meeting die uiteindelijk via een aantal tussenstappen in het eerste kwartaal van volgend jaar uit moet monden in een publicatie met handvatten over omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting. Een OVLNL projectteam coördineert het traject - en wil tijdens de vakbeurs Openbare Ruimte op 26 en 27 september in Jaarbeurs Utrecht de eerste concepten presenteren. Philip van der Heijden gaf aan dat er nog wat drempels zijn te slechten. Gemeenten kijken nog te veel naar het dagbeeld van ovl (‘esthetica prevaleert, zijn de masten mooi?’), licht staat meestal niet in de startbrieven en wordt nog steeds beschouwd als restpost, bovendien staan richtlijnen in  de weg, aldus Van der Heijden. "En de kennis over licht is heel beperkt.".

OVL Monitor

Daaf de Kok, van Licht en Donker Advies, presenteerde een talk over de OVL Monitor, een enquête onder stakeholders van openbare verlichting die nu voor de derde keer op rij wordt georganiseerd door IGOV/OVLNL. De enquête is een belangrijke bron van kennis over het vakgebied. De Kok introduceerde de OVL Monitor en enthousiasmeerde bezoekers aan de hand van een bijzondere Live Vote om mee te doen aan de enquête. 

Light Challenge 2018

Rixt Windt van Light Challenge 2018 sloot het ochtendgedeelte van de talks af met een presentatie over Feel the Night, het thema van de vierde editie van de Light Challenge. Maak de nacht op een prettige manier beleefbaar. Twaalf studententeams van diverse opleidingen (mbo+/hbo/wo), onder leiding van een coach uit het bedrijfsleven en een kunstenaar, zijn druk bezig, na een kick off in februari in Thialf Heerenveen. Deelnemende gemeenten zijn: Amsterdam, Rotterdam, Almelo, Bergen op Zoom, Groningen, Almere (winnaar 2015), Smallingerland, Harlingen, Ameland, Heerenveen en Leeuwarden worden uitgevoerd. De afsluiting vindt plaats in november tijdens het LUNA Festival in Leeuwardenopdrachten, waar de projecten deel uit maken van de route met lichtobjecten, als onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

EU Startconferentie Smart Light Concepts (SLIC)

Tijdens de lunch vond de kick-off plaats van het Interreg 2 Zeeën 2014-2020 project Smart Light Concepts (SLIC). Gedurende de komende 3 jaar wordt onder leiding van Avans Hogeschool gezocht naar oplossingen voor de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting. Doel is het ontwikkelen van methoden, hulpmiddelen en concepten om het gebruik van koolstofarme technologieën bij openbare verlichting te stimuleren. Dit gebeurt in  7 pilots met bijvoorbeeld dimmen, afstandsbediening, sensoren, dynamische optimalisatie en laagspanning. De ambitie is om meer dan 200 organisaties en bedrijven binnen en buiten de deelnemende landen bij het project te betrekken. Avans Hogeschool is lead partner van het project Smart Light Concepts en werkt in die rol samen met 7 overheidsinstellingen en organisaties uit België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Als key-note was uitgenodigd, Barbara Kreissler, directeur B2G Professional Lighting, Global Public & Government Affairs, Signify (voorheen Philips Lighting). Kreissler zoomde in op 'connected lighting' en smart cities en de rol daarin van openbare verlichting (‘public lighting, the pathway to smart cities’). 

Verlichting en veiligheid

Na de startconferentie van SLIC opende Harm Jan Korthals Altes, Saxion Hogeschool,  het middagprogramma van de Ruimte en Licht Talks met een presentatie over een onderzoek, in samenwerking met Licht en Donker Advies,  in vijf gemeenten in de provincie Overijssel, in de periode 2014-2017. Gekeken is naar experimenten met overgang naar LED verlichting in woonwijken en het verminderen van verlichting op fietspaden en autowegen in het buitengebied. Klik hier voor de rapportage van onderzoeksresultaten. Het onderzoek in woonwijken heeft een vervolg gekregen in een aantal (grote) steden. In opdracht van deelnemende gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Deventer, onderzochten studenten effecten van LED vervanging toegespitst op sociale veiligheid.

NPR 13201-1 richtlijnen

Toine Adams, Toine Adams Advies, ging in zijn talk in op de NPR 13201-1 richtlijnen voor OVL. Hij zette uiteen dat de nieuwe NPR kansen biedt om flexibel om te gaan met verticale verlichtingssterkte al dan niet met wegdekreflectie.

In 5 stappen naar een betere openbare verlichting

Ralph Groenendaal, Nobralux,  sloot het middagprogramma van de Ruimte en Licht Talks af met een presentatie over een methode om in 5 stappen gestructureerd naar een betere openbare verlichting toe te werken. De methode is er ook op gericht om de overbelaste OVL-ers van gemeenten te ontzorgen.

Deel dit artikel