Nieuws

Onderzoek: straatbakstenen gaan 135 jaar mee

Uit onderzoek door adviesbureau CE Delft blijkt dat ongeveer 90 procent van alle toegepaste straatbakstenen meer dan eens worden gebruikt. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar. De lange levensduur maakt straatbaksteen prima passend bij de maatschappelijke opgave tot verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Het onafhankelijke adviesbureau CE Delft deed onderzoek naar de mate van hergebruik en de levensduur van de gebakken straatklinker. Het hergebruik door gemeenten, de grootste afnemers, wordt door de onderzoekers geraamd op ruim 80 procent. CE Delft verrichtte het onderzoek in opdracht van branchevereniging voor bouwkeramiek. Deze geeft met dit soort onderzoeken invulling aan de duurzaamheidsagenda van de sector. Deze agenda ondersteunt fabrikanten in hun streven om een duurzame openbare ruimte dichterbij te brengen.

Lage MKI-waarde

De lange levensduur van straatbaksteen en het hernieuwbare karakter van de primaire grondstof rivierklei maken de straatbaksteen tot een duurzame keuze. Dit, tezamen met de succesvolle besparing door fabrikanten op het energiegebruik per eenheid product resulteert in een lage MilieuKostenIndicator (MKI-waarde) voor de straatbaksteen. KNB verwacht dat deze MKI op termijn nog verder zal dalen als de sector er in slaagt om over te stappen naar duurzame alternatieven voor aardgas. 

Deel dit artikel