Nieuws

De visie van een fulltime OVL-professional

Geen parttimer aan het woord deze keer, maar een fulltimer: Roeland Schelhaas is senior technisch medewerker bij de gemeente Lelystad.

Hoe ben u in OVL terecht gekomen?
In 1998 heb ik op een vacature bij de gemeente Arnhem gesolliciteerd, daar heb ik tot 2006 gewerkt. Toen ben ik bij een groot ingenieursbureau gaan werken als adviseur van elektrische installaties. Ook daar had ik te maken met verlichting van de openbare ruimte, maar het vorm- en uitvoering geven aan beleid en beheer liet mij niet los. Toen ik in 2008 een vacature zag bij de gemeente Lelystad hoefde ik niet lang na te denken. Daar heb ik gesolliciteerd en werk ik nu al weer bijna 10 jaar aan het beleid, beheer, ontwerp en de uitvoering van openbare verlichtingsinstallaties.

In welke gebieden naast openbare verlichting bent u verder werkzaam?
Ik zie openbare verlichting als een onderdeel van een elektrische installatie, maar ook als een onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. Dan praat je ook over een stukje stedenbouwkunde en vormgeving. Verder heb ik te maken met de constructie van een mast, wat een werktuigbouwkundige discipline is. Verder heeft openbare verlichting invloed op flora en fauna en moet het ook nog eens betaalbaar zijn. Volgens mij kan ik nog wel een paar gebieden bedenken die mijn vak zo interessant maken.


Hoe groot is het areaal in de gemeente Lelystad?
In Lelystad staan momenteel circa 25.000 lichtmasten.


Hoe zien uw OVL-werkzaamheden eruit en welke uitdagingen leveren ze op? 
Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen. Naast mij staan drie werkvoorbereiders, een opzichter en een administratief medewerker en natuurlijk een aannemer met zijn mensen die het met zijn allen mogelijk maken mijn taken goed uit te voeren. 

Uitdagingen in mijn werk zijn, naast het in stand houden van al het bestaande, alle projecten (groot en klein) die er spelen tijdig voorbereid, uitgevoerd en afgerekend te krijgen. Met de contractmanager van de aannemer mag ik organiseren dat alle betrokkenen op een prettige en efficiënte manier met elkaar samenwerken, zodat onze ‘aandeelhouders’ (de vestigingsmanager van de aannemer en de teamleider van de gemeente) ook tevreden zijn.

Werkt u in OVL samen met andere gemeenten?
Indien nodig zoek ik in mijn netwerk de samenwerking met andere gemeenten. Zo hebben de gemeenten Almere, Arnhem en Dronten ons geholpen met het beoordelen van de inschrijvingen van de aanbesteding in 2016 voor het onderhoud aan de openbare verlichting.

Hoe houdt u uw kennis op peil? 
Door het volgen van ontwikkelingen in de markt en politiek, kies ik de bronnen waar ik mijn kennis haal. De bronnen kunnen artikelen in vakbladen zijn. Maar het kan ook door informatie in te winnen binnen mijn netwerk.

Wordt door Lelystad als het gaat om OVL externe expertise ingehuurd? 
Op hoofdlijnen huren we voor de uitvoering van de nodige werkzaamheden buiten de expertise van een aannemer in.

Welke ontwikkelingen spelen momenteel in Lelystad, bijvoorbeeld op het gebied van ledvervanging, dimmen van licht, energiebesparing, big data? 
De afgelopen periode speelden diverse interessante ontwikkelingen in Lelystad. De marktverkenningen naar de meest duurzame verlichting voor de verkeerswegen (dreven en ontsluitingswegen) in Lelystad zijn een ontwikkeling die enige tijd geleden hebben plaatsgevonden. Daarnaast is de aanbesteding van de nieuwe contractvorm een ontwikkeling die kort geleden heeft gespeeld. En de verlichting van het fietspad langs de Runderweg is ook een interessante ontwikkeling. De vleermuisvriendelijke verlichting is normaal sterk gedimd en gaat branden als een fietser gebruikmaakt van het fietspad.

Ontwikkelingen, niet groot maar wel bijzonder, die op korte termijn plaats gaan vinden zijn dat we verlichtingsarmaturen gaan refurbishen en ervaringen willen opdoen met dynamische verlichting in een woonwijk in combinatie met smart city. 

Verder blijven we de doorontwikkeling van led en de zin, respectievelijk onzin van AC/DC-netten, dimmen van de verlichting (smart lighting), smart city en telemetrie in de openbare verlichting nauwgezet volgen. Kleinschalig zullen we in eerste instantie met ontwikkelingen proeven doen alvorens we deze op grotere schaal gaan toepassen.

 

Welke ontwikkeling gaat volgens u veel invloed hebben op openbare verlichting? 
Ik denk, maar hoop het nog meer, dat de ontwikkeling van autonome energiesystemen hun toepassing krijgen in de openbare verlichting. Hierdoor zullen een eigen net (AC of DC) of aansluitingen op het net van de netbeheerder niet meer nodig zijn, onder andere de netbeheer- en energiekosten maar ook het energieverbruik zullen nihil zijn.

 

Hebt u als fulltime OVL’er tips voor collega’s die het werk parttime moeten doen?
Als (parttime) ovl’er kun je niet alles weten. Het vakgebied is daarvoor te breed, de raakvlakken te divers en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Mijn tip voor de parttime ovl’er is, voor de onderwerpen waar kennis te kort schiet, de samenwerking te zoeken bij een andere (parttime) ovl’er, die op een ander onderdeel te weinig kennis heeft.

Deel elkaars sterkten en zwakten. Ik adviseer om dan niet de tekorten aan te vullen, maar gebruik te maken van elkaars sterktes. Verdeel de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het onderwerp in elkaars gemeenten. Vaak is het ook nog zo dat je hetgeen waar je goed in bent, ook graag en efficiënt doet. Daarmee creëer je tijd die een parttimer al niet zo veel heeft.

Dit artikel is verschenen in ruimte en licht nummer 2, mei 2018. 

Deel dit artikel