Installatieverantwoordelijkheid over laten nemen?

woensdag 6 november 2013
timer 2 min
Bent u eigenaar van een elektrische installatie, bijvoorbeeld van openbare verlichting, een camerasysteem of verkeersinstallatie? Dan bent u aansprakelijk indien deze niet goed of niet veilig functioneert. Goed beheer en onderhoud is daarom essentieel, maar bij dergelijke installaties gelden strikte veiligheidsnormen. Staat u in voor correcte naleving? Het is mogelijk om de verantwoordelijkheid van uw installaties over te dragen aan experts.

Installatieverantwoordelijkheid over laten nemen?

Aan welke normen moet u voldoen?


Op vrijwel alle installaties in de openbare ruimte zijn de laagspanningsnormen NEN 1010 en NEN 3140 van kracht, en op sommige installaties de hoogspanningsnormen NEN-EN-IEC 61936 en NEN-EN 50522. Verder zijn tal van productnormen van kracht voor alle toegepaste componenten, gelden er specifieke normen voor openbare verlichting of voor verkeersregelinstallaties, en moet worden voldaan aan de Arbo-wetgeving. Zo zijn er nogal wat veiligheidseisen om aan te voldoen

Formeel aantoonbaar


Indien u binnen uw organisatie geen installatieverantwoordelijke heeft aangewezen, dan valt die taak automatisch toe aan de hoogste functionaris binnen uw organisatie. Hij of zij is persoonlijk aansprakelijk indien de installatie resulteert in een onveilige situatie op straat of als werkzaamheden onveilig worden uitgevoerd. Als eigenaar bent en blijft u eindverantwoordelijk. Maar indien u de verantwoordelijkheid aan een expert overdraagt, ontvangt u een formeel document waarmee u kunt aantonen dat u zorgvuldig en niet-laakbaar heeft gehandeld.

Werkwijze


Ziut, specialist in de openbare ruimte, is zo’n partij die de installatieverantwoordelijkheid over kan nemen. De ervaren experts van Ziut werken dagelijks met elektrische installaties en kennen alle normen. Al decennia nemen zij de installatieverantwoordelijkheid op een professionele manier over. Voordat Ziut een installatie overneemt, voert zij een nulmeting uit. Daarin wordt beoordeeld of de installatie in goede staat verkeert en voldoet aan alle technische en veiligheidseisen. Aan de hand daarvan worden afspraken gemaakt om de installatie over te nemen. Soms adviseert Ziut over noodzakelijke aanpassingen in de toekomst, terwijl in de tussentijd aanvullende veiligheidsmaatregelen kunnen volstaan. De nulmeting kan plaatsvinden binnen een werkweek. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan volgt het volledig overnemen van de verantwoordelijkheid enkele weken later.

Over Ziut


Ziut heeft een uitgebreide kennis van het ondergrondse net en van de gehele installatieketen, van ontwerp en realisatie tot beheer, onderhoud en optimalisatie. Bovendien heeft Ziut zeer goede contacten met de netbeheerders en beheert zij al veel alfanumerieke gegevens van bovengrondse en ondergrondse installaties. Meer informatie vind u op www.ziut.nl.