Nieuwjaarsreceptie OVLNL digitaal feestje

dinsdag 12 januari 2021
timer 2 min
Op 5 januari hield Stichting OVLNL de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit keer volledig digitaal. Zoals gebruikelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de resultaten besproken van de jaarlijkse OVL-monitor.

Voorzitter Arthur Klink trapte de bijeenkomst af met een korte terugblik op 2020. “We hebben het afgelopen jaar mooie resultaten behaald en belangrijke contacten gelegd die tot samenwerking hebben geleid met bijvoorbeeld het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Het Nederlands Herseninstituut en nog veel meer. De OVL-monitor is door een recordaantal mensen ingevuld. Daardoor geeft het een steeds realistischer beeld van onze branche.”

Gabrielle Jahangier vertelde tijdens de receptie op de voortgang van Young Watt. “Op de eerste bijeenkomst hadden we tien leden, inmiddels zijn dat er twintig geworden. We hebben meerdere digitale bijeenkomsten georganiseerd voor de jongeren in het vakgebied en we hebben meegewerkt aan twee digitale evenementen. We hopen dat we in 2021 fysieke evenementen kunnen organiseren en het ledenbestand nog wat kunnen uitbreiden.”

Recordaantal

De vijfde editie van de OVL-monitor is door een recordaantal respondenten ingevuld. In totaal 56 respondenten vanuit de marktpartijen en 168 vanuit gemeenten. Beatrijs Oerlemans vertelde tijdens de online bijeenkomst meer over de monitor. “Uit de monitor blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten die meewerkten aan de enquête één of minder fte in dienst heeft voor openbare verlichting. Maar de tevredenheid over het aantal fte is wel toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar gaf 50 procent aan dat het aantal fte onvoldoende was, dit jaar 37 procent. Verder geeft het grootste deel van de respondenten aan dat het kennisniveau het afgelopen jaar hoger is geworden of gelijk is gebleven.”

Uit de jaarlijkse monitor zijn verschillende trends waar te nemen. Zo geeft 64 procent van de respondenten vanuit overheden aan een kwart of meer ledverlichting te gebruiken voor de openbare verlichting, vijf jaar geleden was dit nog 14 procent. Voor het eerst in de geschiedenis van de OVL-monitor waren er grote verschillen tussen de belangrijkste technische ontwikkelingen voor respondenten werkzaam bij gemeenten en de collega’s vanuit de marktpartijen. Oerlemans: “vanuit de overheden zijn de belangrijkste ontwikkelingen led, dimmen en elektrische veiligheid. De marktpartijen zien telemanagement, smart city en circulariteit als belangrijkste technische ontwikkelingen.” De uitkomsten van de OVL-monitor zijn hier te vinden.

Bekijk hier de hele OVLNL nieuwjaarsreceptie terug