Amsterdam en Rotterdam duurzaamste steden ter wereld

vrijdag 14 juni 2024

In de zesde editie van de tweejaarlijkse Arcadis Sustainable Cities Index 2024 staan Amsterdam en Rotterdam respectievelijk op de eerste en tweede plaats van de wereldwijde top 100 van duurzame wereldsteden. Deze ranglijst meet steden op basis van de duurzame pijlers people, planet, profit en sinds dit jaar ook progress (vooruitgang). Het onderzoek roept steden op dat zij nog tweeduizend dagen hebben om de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te halen.

Amsterdam en Rotterdam voeren de lijst aan waarin de top10 compleet uit Europese steden bestaat. Na de Nederlandse steden completeren Kopenhagen, Frankfurt en München de topvijf. Seoel is op de elfde plaats de eerste niet-Europese wereldstad. 

Amsterdam scoort vooral goed op het gebied van duurzaam vervoer, sociaaleconomische aspecten en bereikbaarheid. De beide steden doen het ook heel goed als we kijken naar de vooruitgang de laatste tien jaar op de gebieden afvalmanagement en waterzuivering.

Amsterdam streeft andere wereldsteden voorbij in de profit-pijler, vooral door de goede inkomensgelijkheid, werkgelegenheid en levensstandaard. In de planet-pijler zijn de sterke scores gebaseerd op het mitigeren van klimaatrisico's en het aantal elektrische oplaadpunten voor auto’s per duizend inwoners.

Verbeterpunten

Energieverbruik en de kosten van het openbaar vervoer zijn in Amsterdam en Rotterdam relatief hoog ten opzichte van andere wereldsteden. Het gemak om zaken te doen, waarbij wet- en regelgeving in ons land soms tegenwerkt, is een ander punt van aandacht volgens de index. Verder moet Amsterdam werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en kan Rotterdam nog stappen maken in mobiliteit, groen in de openbare ruimte en het vergroten van het aandeel duurzame energie.

Carolien Gehrels, directeur energietransitie bij Arcadis, benadrukt dat steden wereldwijd samenwerken om duurzaamheidsdoelen te halen. "Amsterdam zette al vroegtijdig in op vooruitstrevend klimaatbeleid in de stad, waarin alle lokale stakeholders een rol spelen. Ons onderzoek laat nu zien dat Amsterdam hier de vruchten van plukt. Dat is iets om trots op te zijn en het is mooi en belangrijk om te merken dat dit vele andere steden inspireert."

Arrèn van Tienhoven, stedenexpert Rotterdam bij Arcadis benadrukt dat Rotterdam de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd in zaken als vergroening, circulaire economie en kwaliteit van de buitenruimte. "We zien dit onder meer terug in de ontwikkeling van de acht Stadsprojecten (zoals Hofplein, Hofbogenpark en Getijdenpark Feyenoord). Het onlangs opgestart burgerberaad Klimaat is een vooruitstrevende manier om inwoners te betrekken bij de toekomst van hun stad. Het is duidelijk dat die investeringen zich terugbetalen."

-> het rapport is hier te downloaden

Bron: Arcadis Sustainable Cities Index 2024