Professionele kennis bruggen en kademuren komt samen in platform KKBK

donderdag 7 maart 2024

AMS Institute, Platform Binnenstedelijke Kademuren, en de gemeente Amsterdam hebben een nieuw platform geïntroduceerd: Ketenkennis over Bruggen en Kademuren (KKBK). Het platform brengt professionele kennis over bruggen en kademuren uit verschillende bronnen samen en biedt professionals die zich bezighouden met het duurzame herstel van de verouderde bruggen en kademuren de mogelijkheid om kennis te delen, van wetenschappelijk onderzoeker en overheidsfunctionaris tot adviseur en aannemer.

Het toekomstbestendig herstel van de Nederlandse bruggen en kademuren is een urgent vraagstuk, zowel in Amsterdam als elders in Nederland. 

De lancering van KBK komt op een cruciaal moment. De urgentie van het probleem en de gevolgen van klimaatverandering maken dat snelle en duurzame innovatie essentieel is. KKBK draagt hieraan bij door niet alleen een opslagplaats voor informatie te zijn, maar ook een levendige gemeenschap waar professionals kunnen samenwerken, leren en groeien. Dat is van groot belang, want de kennisontwikkeling op dit domein liep achter en bevindt zich nu in een stroomversnelling. Het doel is om uiteindelijk een duurzamere, veerkrachtigere infrastructuur te bouwen die klaar is voor de toekomst.