Smart city geeft leefkwaliteit inwoners Apeldoorn een impuls

dinsdag 8 september 2020
timer 2 min
Gemeente Apeldoorn heeft Smart City als thema op de politieke agenda staan, vanuit de insteek dat technologie een bijdrage kan leveren aan de leefkwaliteit van haar inwoners. “We zien Smart City Apeldoorn niet als een apart programma of project maar als een manier van samenwerken”, stelt Kai Stam, adviseur Smart City bij de gemeente Apeldoorn. “Smart City gaat in onze optiek niet enkel om digitalisering, maar ook om het verbinden van de buitenwereld met de binnenwereld.”

Smart City Apeldoorn is dan ook de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijs- en (kennis)instellingen en overheid door het toepassen van ICT om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven in de gemeente. Apeldoorn onderneemt daarnaast diverse activiteiten omtrent bewustwording van digitalisering én het agenderen en bespreken van ethische vraagstukken. Daarnaast is het mede-voorzitter van de themagroep Smart Cities van de G40.

Meerdere thema's

Apeldoorn heeft, als het om smart city gaat, geen focus op een specifiek thema, maar richt zich op meerdere thema’s. "We kijken waar de kansen liggen binnen onze organisatie én de energie om een innovatie verder te brengen", zegt Stam. Een van die thema’s is ‘Use-case-verkeersdoorstroming op basis van milieusensoren’. Stam: "In Apeldoorn hebben we een scala aan slimme verkeersregelinstallaties en diverse scenario´s zoals een groene stroom voor fietsen bij slecht weer. Aan die gereedschapskist willen we kijken of we een scenario kunnen toevoegen welke ook de luchtkwaliteit meeneemt. Doorstroming wordt nu hoofdzakelijk geregeld op basis van intensiteit (drukte). Om de levenskwaliteit en daarmee ook de veiligheid van onze inwoners te verbeteren, is het noodzakelijk om ook de luchtkwaliteit en het geluid mee te nemen als input voor het regelen van het verkeer."

Een ander project waar de gemeente zich mee bezighoudt is het betrekken van basisschoolkinderen bij Smart City Apeldoorn. "Op verschillende basisscholen in Apeldoorn wordt bijvoorbeeld de luchtkwaliteit gemeten. Dit heeft als doel kinderen (- en ouders) bewust te maken van hun omgeving en hun impact daarop. Op deze manier leren zij dat ze zelf kunnen bijdragen aan een gezonde omgeving."

Verbindingsfestival op 29 september 

Weten waar Apeldoorn twee jaar geleden stond en welke route de gemeente heeft  genomen om te komen waar ze nu staan? Kom dan naar het verhaal van Stam luisteren tijdens zijn sessie op het Verbindingsfestival op 29 september.