Product

De leefbare Straat

In een participatiesamenleving komt steeds meer ruimte voor initiatieven van onderop. De Omgevingswet zal een andere aanpak van ingenieursbureaus en gemeenten eisen.

Het betrekken van bewoners, ondernemers en lokale organisaties bij de besluitvorming over plannen, visies en projecten, wordt een belangrijk onderdeel van ons werkveld.

Leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid zijn termen die steeds vaker samenvallen met het ontwikkelen vaneen veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Met het metafoor ‘de Leefbare Straat’ heeft Newae de ruimtelijke adaptatie vertaald als ‘een vitale leefomgeving die klimaatbestendig, toekomstbestending en duurzaam is’. Newae heeft hierop al haar bedrijfsvoering aangepast. De aanpak is gericht op draagvlak creëren en resulteert in blije burgers.


Dit hebben wij ook vertaald in een digitale tool. Zo brengt Newae een duurzame samenhang tussen zowel de mens en de techniek, als het resultaat en het beoogde effect bij het ontwikkelen van de buitenruimte.


Hoe definiëren we ‘een leefbare straat’? 

Hoe zorgen wij voor een win-win-win situatie tussen enerzijds de techniek en anderzijds het beoogde effect en de gebruikers van het uiteindelijke resultaat?


Een eenvoudig antwoord is er niet. Het is telkens weer puzzelen. Ontbreekt er een puzzelstukje dan bestaat het risico dat het eindresultaat onvolledig is. Uit jarenlange ervaring weten wij dat het ontwikkelen van de buitenruimte altijd een samenspel is van diverse belangen, behoefte en beleving van de bewoners, de lokale ondernemers, organisaties, belangenverenigingen en natuurlijk gemeentebesturen.


De begrippen participatie, leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendig zijn een blijvend onderdeel geworden van ons vak. Om die reden hebben wij een aanpak ontwikkeld waarbij wij de kracht van de techniek hebben verrijkt met de slimmigheid van data en technologie. Dit met het doel om de worsteling van onze opdrachtgevers om te zetten in betrokkenheid van de leefomgeving bij het ontwikkelen van de buitenruimte.


Samen zorgen we ervoor dat alle puzzelstukjes op de juiste plaats terecht komen.

Bezoek onze stand 4.4.36 op de Vakbeurs Openbare Ruimte en bezoek onze lezing “de leefbare straat”, dan laten wij u graag onze digitale tool zien.


Newae Adviseurs & Ingenieurs

https://newae.nl/

Deel dit artikel