Expertcolumn Luuk Postmes: Verwondering

Soms valt je ineens iets op. Dan zie je iets wat altijd gewoon heeft geleken, maar dan denk je, waarom? Zo’n vijftien jaar geleden vroeg ik me af waarom er zoveel ongebruikte verharding in de stad lag.