Artikel

Natuurinclusief bouwen: waar rood en groen samenkomen

Samen met partners stelde de provincie Overijssel het koersdocument Natuur voor Elkaar op. Natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur is een van de kernthema´s.

Laura van Heeswijk, strategisch adviseur natuur en duurzaamheid bij Overijssel: "Bij natuurinclusief bouwen is de natuur op de tekentafel al onderdeel van bouw- en ontwikkelplannen voor bijvoorbeeld nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en renovaties. Maar de kennis is er nog niet altijd. Er wordt nog te vaak vanaf de 'rode kant' beredeneerd


Door vanaf de tekentafel rekening te houden met de kansen voor de natuur
, ontstaat een meerwaarde voor zowel economie als ecologie. Of het nu gaat om de isolatie van woningen, het ontwerp van een bedrijventerrein, woonwijk of weg of het beheer van bermen: natuurinclusief denken en handelen verrijkt de leefomgeving van mens, dier en plant. We leven tenslotte al eeuwenlang samen.  

 
Het hele interview met Laura van Heeswijk en informatie over het project Natuurinclusief Bouwen leest u op de website van Natuur voor Elkaar 

 
Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 04/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel