Artikel

Klimaatrobuuste waterbuffer op het dak

Slimme oplossing draagt bij aan vergroening, verkoeling en biodiversiteit.

Een dak dat veel meer water kan bufferen dan tot nu toe mogelijk was, dat water biedt voor planten, het riool ontziet en verkoeling brengt aan de stad. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de SpongeTop, een klimaatrobuuste oplossing om, met name in verstedelijkte gebieden, wateroverlast te beperken.

De uitdaging

De grootste uitdaging is om het water vast te houden op platte daken. Deze daken hebben een afschot, waardoor het regenwater goed naar de dakafvoeren loopt, zo de regenpijp en het riool in. Om dat te voorkomen en het water vast te houden, is een systeem nodig. ACO richt zich met de SpongeTop op verstedelijkte gebieden, waar daken, pleinen en betegelde tuinen zorgen voor een grote verhardingsgraad.

Het systeem 

Uitgebreid onderzoek door ACO, Universal Greenfields en Lapinus leidde tot de introductie van de ACO SpongeTop. De basis hiervoor komt van Dirk Roosendaal van Universal Greenfields, die op het idee kwam om platen van hydrofiel drukvast steenwol op het dak te leggen en zo water te bufferen. Tussen de steenwolvezels bestaat 95 procent ruimte om water te bergen. Bovendien heeft hydrofiel steenwol een capillaire werking: het houdt het water vast en tart daardoor de zwaartekracht. De SpongeTop platen worden afgewisseld met drainagematten en vormen op die manier waterkamers en bergingspolders die op hun beurt weer kansen bieden voor meer biodiversiteit.

Urban Heat verkleinen

Het water dat door de SpongeTop wordt opgenomen, dient niet alleen als vocht voor planten op het dak. In tijden van hitte zorgt datzelfde water voor verkoeling van de ruimte eronder. De verdamping zorgt ook voor een koelere omgeving rondom het dak. Een langdurige proef in Voorburg bewijst dat daken met de SpongeTop zorgen voor extra koeling. De ruimtes onder het SpongeTop dak waren tot wel vijf graden koeler dan ruimtes onder traditionele daken. Met het oog op urban heat, waarbij het in steden soms zelfs zeven graden warmer kan zijn dan daarbuiten, levert de SpongeTop dan ook een belangrijke bijdrage. 


Dit artikel komt uit Straatbeeld 05/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek. 

Deel dit artikel