Natuurspeelpark Veghel schoolvoorbeeld van participatie

vrijdag 28 juni 2019
timer 3 min
Twee bewoners stapten naar de gemeente Meierijstad met een idee voor een speelplek in het Julianapark in Veghel. Helaas was het budget dat de gemeente beschikbaar had voor de verbeteringen in het park al bijna helemaal opgesoupeerd. En dus gingen de bewoners zelf aan de slag. Met als resultaat het Natuurspeelpark Deken van Miert.

Directievoerder Bas van der Aa van de gemeente schetst de voorgeschiedenis: “Er was altijd al een park, maar het was een beetje in verval geraakt. Het was een verbindingsroute en geen verblijfsplek.De locatie van de speelpek was niets meer dan een grasveld richting de oever van het riviertje de Aa. 

Verblijfspark 

De gemeente had wel de ambitie om er meer een verblijfspark van te maken, dat paste binnen de visie van het overkoepelende plan Veghel aan de Aa. Voor een speeltuin was echter geen budget was de boodschap aan de twee bewoners die zich met dit verzoek bij de gemeente meldden. “Deze twee mensen hadden kleine kinderen en vonden dat er in hun buurt weinig te doen was voor hun kroost. We stonden als gemeente op zich wel achter het idee om een speelgelegenheid te maken in het Julianapark, maar omdat het geld op was, hebben we ze gevraagd om zelf een plan te maken.”

Sponsor 

En aldus geschiedde. In eerste instantie maakten de initiatiefnemers een klein plan voor slechts een aantal speelaanleidingen. Tegelijkertijd meldde zich een sponsor die een aanzienlijk bedrag ter beschikking stelde. Dit zorgde ervoor dat het plan voor een aantal speelaanleidingen evolueerde tot een heus natuurspeelpark.Toen ook de buurtbewoners akkoord waren met de plannen werd in het najaar van 2018 gestart met de aanleg van Natuurspeelpark Deken van Miert.  

Lage toestellen 

Gekozen werd voor houten speeltoestellen van Sicuro. “We hebben alleen maar lage toestellen toegepast, zodat ze in het gras gezet konden worden en we geen aparte valondergronden hoefden aan te brengen”, vertelt Van der Aa. De gemeente neemt het beheer en onderhoud voor haar rekening en had daarom inspraak bij het kiezen van de toestellen. Daarnaast zorgde de gemeente voor wat aanvullende voorzieningen als een afvalbak en verlichting. “Voor de rest hebben we vooral een faciliterende rol gehad en hebben we geen financiële bijdrage geleverd”, geeft Van der Aa de credits aan de initiatiefnemende bewoners.“Dit is een uniek project waarin eigenlijk alles goed is gegaan.” 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 03/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek