Blog

MVI + MVO = EMVI ?

26 april was het zover: Ruimte & Licht, de nieuwe vakbeurs voor openbare verlichting, zag het levenslicht. Tijdens de beurs werd er nog een tweede teerling geworpen. Het eerste nummer van het tijdschrift Ruimte en Licht werd uitgereikt aan gasthoofdredacteur Filip van der Heijden. Ik krijg er goeie zin van. Al die nieuwe ontwikkelingen en het enthousiasme waarmee ze in de wereld worden gezet. Dat is precies wat we nodig hebben. Want er is nog veel te doen, nog genoeg om onze schouders onder te zetten.

Voor het volgende nummer van Ruimte en licht ben ik mede-gasthoofdredacteur. Het onderwerp van de Special die ik inhoud mag geven is MVI en EMVI. Geen sexy onderwerp, ik geef het ruiterlijk toe. Maatschappelijk verantwoord Inkopen klinkt droog. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (gunningscriterium bij aanbesteden) doet denken aan een saaie rekensom. Maar…. dat is het niet! Als we werkelijk willen inzetten op meer kwaliteit bij openbare verlichting en echt invulling willen geven aan essentiële zaken zoals CO2 reductie en circulariteit, dan kunnen MVI en EMVI ons hierbij helpen.


Welke gunningscriteria wil je een rol laten spelen bij EMVI?
Reductie CO2 emissie
Circulariteit
Participatie
Mogelijkheid aanpassen lichtniveau
Led performance
Gelijktijdigheid / beschikbaarheid
Plug & play montage
SLA: verhelpen storingen, communicatie, levertijden, garantietermijn
Validatie lichtniveau bij oplevering
Veiligheid, NEN 1010
Do Riddles
 

Nog altijd is er een kloof tussen MVI en MVO. Vraag en aanbod lijken voor een groot deel ieder hun eigen weg te bewandelen. EMVI kan helpen om deze kloof te dichten. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Om ketensamenwerking te bevorderen. En om te zorgen dat het bieden van kwaliteit, ook als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheid, gewaardeerd en daarmee gestimuleerd wordt.


Het kan, maar het gebeurt nog weinig. En daar waar het gebeurt, gaat men gebukt onder kinderziektes. Onze collectieve kennis en ervaring zijn nog te beperkt om het mooie middel dat EMVI kán zijn optimaal te benutten. Hoog tijd dus om de krachten te bundelen. Om te onderzoeken hoe het beter kan. Daar ga ik me de komende tijd hard voor maken. Hopelijk doet u mee!


Welke gunningscriteria moeten een rol spelen bij EMVI en welke juist niet? Vul de poll in.

Deel dit artikel