Blog

Expertcolumn: Innoveren of kopiëren

Vond u het ook zo heerlijk om over de beurs te lopen op de Dag van de Openbare Ruimte in Utrecht afgelopen september? Het was een gonzende beursvloer, vol optimisme en energie. Talloze nieuwe producten, veelbelovende diensten en enthousiaste presentaties. Een record aan bezoekersaantallen en uitpuilende zalen bij de vaklezingen.

We mogen zonder meer stellen dat het vertrouwen terug is in de markt. Eindelijk is het juk van een lange periode van recessie en negativisme afgeworpen. In de achterliggende jaren is veel te veel gefocust op besparingen en zuinigheid. Vanzelfsprekend is dit ten koste gegaan van de kwaliteit. Het is sterk de vraag of de lage landen hun oorspronkelijke koppositie als gidsland in de Openbare Ruimte weer terug kunnen veroveren. 

 

Er is veel verloren gegaan. Echter, ik ben ervan overtuigd dat veel vakgenoten, inrichters, opdrachtgevers en uitvoerders hun schouders eronder zetten om een flinke kwaliteitssprong te realiseren. We gaan ertegenaan om goed functionerende en inspirerende OR-projecten te realiseren. En nu het vertrouwen branche-breed terug is, is het ook wel lekker om deze uitdaging aan te gaan. 

Plagiaat

Ik maak me meer zorgen over de veranderde mentaliteit, die een flinke knauw heeft gekregen door de recessie. De slechte jaren hebben het onderlinge wantrouwen aangewakkerd. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Een "ieder voor zich”-mentaliteit is slecht voor elke branche en is geen goede voedingsbodem om samen te werken en te presteren. 

 

Mijn bedrijf Streetlife brengt een Collectie van eigentijdse producten voor pleinen, parken en straten op de markt. Wij ervaren een opvallende en toenemende trend van klakkeloos namaken. Bijna elke maand ontdekt Streetlife een nieuw geval van plagiaat. Deze namaakacties komen niet uit één bepaalde hoek, het vindt branche-breed vanuit alle hoeken plaats. Het is veel te makkelijk de aannemers als hoofdschuldigen aan te wijzen. Ook gemeenten, directievoerders en anderen zijn er debet aan. We hebben er langzamerhand een fulltime baan bij om samen met een externe advocaat deze zaken aan te pakken. Dit kost veel negatieve energie, maar het is helaas ook noodzakelijk. Gelukkig zegeviert het recht en worden nagemaakte projecten door schadevergoedingen gecompenseerd. 

 

De wetgeving over Intellectueel Eigendom is niet altijd eenduidig, zoals de meeste wetgeving overigens. Over inbreukzaken hangt altijd de sfeer van voorzichtigheid en zwijgzaamheid. Men ervaart het in de branche als delicate materie, er wordt nauwelijks over gesproken. Echter in de samenleving is kopieergedrag hot. Internet maakt kopieergedrag ook een stuk makkelijker. In dagbladen verschijnen regelmatig artikelen. Universiteiten en scholen straffen kopieergedrag van leerlingen streng. Studenten moeten soms hun studie eraan geven.  

Innovatie loont

Graag roep ik de vakmedia en in het bijzonder Straatbeeld op om een serie interviews, artikelen, cases uit de OR-praktijk te publiceren: met meningen en standpunten van zowel opdrachtgevers, directievoerders, ontwerpers, aanbestedingsspecialisten, aannemers, gemeenten, producenten en Intellectueel Eigendom-juristen. Graag uitdagende stellingen, en vooral ook uiteenlopende en smaakmakende cases, al dan niet anoniem, zoals schendingen van auteurs-, model- en patentrecht. Door discussie op te roepen, door beter te informeren, door kopieerrisico’s aan te geven, is het wellicht mogelijk de bewustwording en mentaliteit branchebreed op te krikken. We zullen er allen beter van worden! Innovatie loont. Kopiëren niet! 

 

Straatbeeld, veel succes met deze uitdaging.

Auteur: Peter Krouwel, designer en director bij Streetlife

Deel dit artikel