Ricky van Lingen

Ricky van Lingen is landschapsarchitecte met een fascinatie voor het gebruik, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ricky kijkt graag hoe het bestaande beter te maken is. Dat doet ze graag samen met anderen samen in interactieve processen. Het liefst natuurlijk ook samen met de gebruikers van die openbare ruimte. Zo probeert ze, altijd op zoek naar verbeteringen, de wereld voor de mensen die gebruik maken van de ruimte een beetje beter te maken. Daarbij worden grote thema's als klimaatverandering, segregatie, beweegarmoede, langer thuiswonen en individualisering alles behalve gemeden. In de openbare ruimte kunnen we daar namelijk heel goed een antwoord op geven, maar dan moeten we het wel anders gaan aanpakken door de mensen die gebruik maken van de ruimte meer voorop te stellen.
Ricky werkt als adviseur beheer, gebruik en inrichting van de openbare ruimte bij advies- en ingenieursbureau Kragten.

Ricky

Contactgegevens