Nieuws

Wijkdeel Stadshagen verlicht met zonne-energie

Niet alleen woningen in de wijk Breezicht in het Zwolse Stadshagen worden energieneutraal gebouwd, ook de energie voor de openbare ruimte wordt opgewekt.

Daarbij komt er een zonne-eiland in deze nieuwe buurt, schrijft De Swollenaer. Dit zonne-eiland telt ongeveer driehonderd panelen die in ieder geval 750.000 kWh elektriciteit per jaar opwekken. Daarmee kan het totale gemeente stroomverbruik in de openbare ruimte voor verlichting en rioolgemalen worden gedekt.

Ambities

Het zonne-eiland sluit aan bij de ambities voor de stad Zwolle om energieneutraal te worden. Daartoe sluit het aan bij de eisen van het Ambitiedocument 'Zwolle geeft je energie'. Het eiland is onderdeel van het stedenbouwkundig plan voor Breezicht en wordt landschappelijk ingepast in de groenstructuur van de wijk. Aan de westkant wordt het eiland afgeschermd door een rietkraag. Aan de noordkant zullen wilgen het eiland voor het grootste deel aan het zicht onttrekken. 


Om het geheel te verrijken met groen, worden tussen en rondom de panelen bloemrijke graspaden aangelegd. 

Deel dit artikel