Nieuws

Grootscheepse vervangingsoperatie levert Venlo fikse besparing op

Erwin Felten, technisch specialist op het gebied van openbare verlichting in Venlo, werkt als het ware als regisseur in zijn gemeente. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Venlo is namelijk al jaren uitbesteed aan een onderhoudspartner. “Je zou me een regisseur kunnen noemen, ja. Eigenlijk zie ik alleen maar voordelen aan het werken op deze manier. Je hebt een overview over alle bijkomende zaken. Je kunt de innovatieve ontwikkelingen in de markt goed bijhouden.”

Beleid

“In Venlo hebben we het standpunt dat een aantal andere gemeenten ook hanteren: Uit waar het kan, aan waar het moet”, vertelt Felten. Met de grote vervangingsoperatie van het areaal waar we sinds twee jaar mee bezig zijn leveren we in elke straat maatwerk. Door het ‘verledden’, zoals dat heet in de volksmond, hebben we een aantal stappen terug gezet qua verlichting. En dat leidt tot veel positieve resultaten. Niet alleen wat betreft energiebesparing, maar ook vanuit de samenleving horen we veel positieve geluiden.” En dat terwijl er eerder nogal wat scepsis was ten opzichte van ledverlichting. “Toen we bijvoorbeeld een plein in het historische centrum gingen herinrichten was men bang dat we van dat blauwe, kille licht gingen gebruiken. Maar het is juist mogelijk om met ledlicht heel veel sfeer te brengen.”


Vervangingsoperatie

Sinds 2013 is de gemeente Venlo bezig met het vervangen van verouderde straatverlichting. Dit gebeurt door een groot gedeelte, maar liefst 70 procent, van de openbare verlichting te vervangen door dimbare ledverlichting. Tot heden is 60 procent van dit werk voltooid. In 2016 moeten er circa 16.000 armaturen vervangen zijn. De energiebesparing door de toepassing van ledverlichting loopt op tot 65 procent per armatuur.

 

Deel dit artikel