Nieuws

Samenwerken in digitale ecosystemen

Om de huidige maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden is samenwerken noodzakelijk. De digitale wereld is daarin niet alleen facilitator, maar ook een vormende kracht.

Met digitale technieken wordt samenwerken immers makkelijker, dat hebben we de afgelopen maanden gemerkt. Massaal stapten we over van fysieke bijeenkomsten naar online meetings. Dit is echter slechts een voorbeeld, samenwerken gaat natuurlijk verder dan af en toe een vergadering via Teams. Het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI) benadert samenwerken vanuit het idee dat nieuwe ontwikkelingen ontstaan binnen een ecosysteem van bedrijven, instituties en maatschappelijke beweging, versneld en vormgegeven door digitalisering van werk en kennis. Op basis van wetenschappelijke inzichten werkt het instituut met allerlei partners aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk, en daarmee verzamelen we nieuwe inzichten voor de wetenschap. Zo is de cyclus van het ecosysteem weer rond.

De multistakeholder aanpak staat centraal in het DEI, er wordt op basis van wetenschappelijke inzichten gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Dat doet het DEI in eerste instantie op vier thema’s: Corporate IT, FinTech, Smart Cities en Smart Industry. De praktische oplossingen die met het ecosysteem gedachtegoed worden ontwikkeld, zijn voorbeelden van hoe wel of juist niet een specifieke uitdaging aan te gaan. Maar groter dan dat, brengt elke samenwerking in het DEI ook meer kennis van het werken in ecosystemen an sich met zich mee. Daarom ziet DEI zichzelf als een center of expertise, en als een incubator voor het ecosysteemdenken.

Tijdens de tweede editie van het Verbindingsfestival verzorgt het DEI in samenwerking met Neyenrode Business University een Minor Class Digitale Ecosystemen. Leer de grondbeginselen van digitale ecosystemen kennen op 29 september!

Bemachtig hier je gratis ticket

Deel dit artikel