Cities Alive: Rethinking the Shades of Night

donderdag 17 maart 2016
timer 2 min
De snelle groei en uitbreiding van steden, de opkomst van nieuwe technologieën en de toenemende erkenning voor gezonde, duurzame en veerkrachtige stedelijke omgevingen zorgt voor een breed scala aan mogelijkheden om het nachtelijke ontwerp en de functie van de steden te heroverwegen.

In Cities Alive: Rethinking the Shades of Night kijkt Arup naar de rol van licht in het creëren van mensgerichte, stedelijke nachtelijke omgevingen. Het rapport benadrukt een meer contextgevoelige ontwerpaanpak en een holistische integratie van de verlichtingsinfrastructuur in het stedelijk weefsel.
 

Licht en de menselijke beleving

Rethinking the Shades of Night onderzoekt de toekomst van steden gedurende de nacht, het analyseert bestaand onderzoek en toekomstige trends. Het rapport richt zich op de menselijke factor en manieren om de ervaring en het gebruik van de openbare ruimte tijdens de nachtelijke uren te verbeteren. Door bewustwording van het belang van de menselijke beleving als drijfveer voor ontwerpbeslissingen en het erkennen van het nachtelijke ontwerp als een kans voor betekenisvolle ontwerpoplossingen worden de parameters gezet voor het creëren van meer leefbare steden. Hierbij zijn drie belangrijke thema’s te onderscheiden voor het verkennen van de toekomstige stedelijke behoeften en eisen voor verlichting en de menselijke ervaring:

 

  • Menselijke activiteit en de nachtelijke ruimte. Het verhogen van betrokkenheid en plezier in de nachtelijke publiek ruimte. Anders gezegd:  hoe kan het publieke domein inclusieve ervaringen creëren, waarbij zowel behoeftes voor werk als voor vrije tijd worden gefaciliteerd?
  • Mobiliteit, toegang en stedelijke intelligentie. Hoe kan licht mogelijkheden creëren om de buitenruimte ‘s nachts meer toegankelijk en bruikbaar te maken?
  • Ritme en kwaliteit van licht. De duurzame sociologische en ecologische ruimte. Hoe kan licht helpen met het creëren van omgevingen die welzijn bevorderen en reageren op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften?