Dorsplein Kapellen

vrijdag 25 april 2008
timer 2 min
Door de jaren heen heeft het Belgische Kapellen haar dorpse eigenschappen verloren. Het volgebouwde lint, dat het dorp met het nabijgelegen Antwerpen verbindt, is daar met name debet aan.
Dorsplein Kapellen

\"\"

Dorsplein Kapellen

Door de jaren heen heeft het Belgische Kapellen haar dorpse eigenschappen verloren. Het volgebouwde lint, dat het dorp met het nabijgelegen Antwerpen verbindt, is daar met name debet aan.

Aan dit lint, precies in het centrum van het dorp, lag tot voor kort een verwaarloosde locatie met leegstaande panden en parkeerterreinen. De Gemeente Kapellen wilde een einde maken aan deze situatie en nodigde via de Open Oproep 2003 ontwerpers uit een bruisend dorpsplein te creëren.

Architectenbureau Poponcini & Lootens ontwierp nieuwe gebouwen (bibliotheek, winkels, appartementen) en Buro Lubbers stond in voor de inrichting van het plein. Het plein moest zowel de stedelijke dorpsheid van Kapellen versterken als een kwaliteitsimpuls geven aan het centrum. Bovendien moest de inrichting ruimte bieden aan een breed en flexibel programma van activiteiten, van de wekelijkse markt, tot volksfeesten en de jaarlijkse ijsbaan.

Fatima Sadqi van Buro Lubbers: \"Ons ontwerpconcept was even eenvoudig als doeltreffend: een tapijt van blauw Belgisch hardsteen dat zich over het plein uitrolt en op het tapijt en rond de oude meerstammige plataan zijn her en der stoere, houten zitelementen geplaatst.” Nieuwe platanen, aan de straatzijde van het plein, vormen een natuurlijke scheiding tussen de verkeers- en voetgangerszone. Kim Thehu: “Op drie plaatsen worden beide zones met elkaar verbonden door corten-stalen trappen die als lopers door de betonnen keermuur rollen. De overige ingrepen in het plein zijn terughoudend.”

Het meubilair (afvalbakken, fietsenrekken, bushalte) is sober en eenduidig in vorm en kleur. De verlichting is functioneel: optimaal op het plein, ingetogen tussen de bomen en strijkend langs de keermuur. Het dorpsplein (gerealiseerd in 2008) is een levendige en dynamische ontmoetingsplaats geworden. Het sobere ontwerp in combinatie met het duurzame, kwalitatieve materiaal geven het dorp de stedelijke allure die het wenste.

Terug naar overzicht >>>