Arnhem presenteert ambitieus plan voor gezondere leefomgeving

woensdag 1 mei 2024

Arnhem lanceert een ambitieus plan om de leefomgeving gezonder te maken. In een stad met beperkte ruimte zoals Arnhem, is er een constante druk op diverse aspecten zoals huisvesting, mobiliteit en economische activiteit. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen niet ten koste gaan van de gezondheid van de inwoners, maar bij voorkeur deze zelfs verbeteren. Het nieuwe Plan Gezonde Leefomgeving zal dienen als richtlijn voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen, met speciale aandacht voor gebieden met slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Wethouder Milieu, Marco van der Wel, benadrukt het belang van dit initiatief: "Ondanks dat Arnhem al bekend staat als de groenste gemeente van Nederland, zijn er nog steeds delen van onze stad waar de leefomgeving niet gezond genoeg is. Het is van cruciaal belang dat we de gezondheidsrisico's van het milieu serieus nemen, zoals vervuiling door verkeer en geluids- en lichtoverlast. De gezondheid en het welzijn van alle Arnhemmers, zowel mens als dier, staan centraal in dit plan."

Overkoepelend 

Het Plan Gezonde Leefomgeving, onder het motto 'Arnhem Maakt Buiten Gezond', zal fungeren als een overkoepelend kader voor gezondheid, waar alle toekomstige plannen aan worden getoetst. Dit markeert een verschuiving van enkel het voldoen aan wettelijke normen naar een meer gebiedsgerichte benadering van de impact van stedelijke ontwikkelingen op de gezondheid van de omwonenden. Door deze aanpak streeft de gemeente ernaar om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsbelasting door verkeer te verminderen, met als doel om achteraf minder aanpassingen nodig te hebben.

Met het oog op de gezondheidseffecten van slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast, overweegt de gemeente strengere normen, zoals het uitbreiden van de milieuzone en het invoeren van lagere streefwaarden voor geluidsbelasting in woonwijken.

Daarnaast neemt Arnhem vooruitstrevende maatregelen om lichtvervuiling en hittestress tegen te gaan. Dit omvat het aanpakken van overmatige lichtreclames en het verminderen van lichtniveaus in natuurlijke gebieden en parken. Vanwege de opwarming van de aarde zullen delen van de stad steeds warmer worden in het voorjaar en de zomer, wat een negatieve invloed heeft op de gezondheid van zowel mens als dier. Om dit tegen te gaan, zal de gemeente het 'Koele Netwerk' opzetten, bestaande uit koelere plekken en schaduwrijke routes, met extra beplanting van bomen.