Vakman Johan Jonker krijgt IGOV-speldje

vrijdag 25 november 2016
timer 1 min
Johan Jonker, beheerder van de openbare verlichting namens de gemeente Dordrecht, kreeg het IGOV-speldje opgespeld tijdens het Ruimte & Licht Festival in Eindhoven.

Het speldje wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft ingezet voor het vakgebied Openbare Verlichting. Jonker is mede-oprichter van het InterGemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV) en heeft zitting in de Raad van Toezicht van de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL).


Jonker is vrijwel altijd aanwezig tijdens IGOV-vergaderingen en -bijeenkomsten. De gemeente Dordrecht en de Drechtsteden profiteren van de vakkennis van Jonker, maar ook op landelijk niveau is de OVL-beheerder actief. Voorbeelden daarvan zijn de kengetallen OVL, de transport- en dienstverleningsovereenkomsten met de netbeheerders, de gebruikersgroep beheersystemen openbare verlichting, de Overleggroep Zuid-Holland en het led pve.

 

Kijk ook op: www.ruimtelichtfestival.nl