Den Ouden Groep

Natuurlijk...

CONTINU VERBETEREN WIJ ONZE HORIZON VOOR EEN BETER MILIEU
De voedingsbodem verarmt en de grondstoffen en energiebronnen binnen onze aarde raken uitgeput. Ontwikkelingen die zich al decennialang voortzetten. Samen zijn wij verantwoordelijk voor deze totstandkoming, maar samen kunnen wij ook de ommekeer verwezenlijken. Een nieuwe aanpak is noodzakelijk, omdat wij de verantwoordelijkheid hebben om een levenskrachtige aarde aan de volgende generatie over te dragen.

Wij als servicegericht familiebedrijf… werken dagelijks om een klein beetje bij te dragen aan het realiseren van een beter milieu. Door het produceren en leveren van organische meststoffen, bodemverbeteraars en BioBased producten aan 70 landen gaan wij verarming van de voedingsbodem en uitputting van energiebronnen tegen. Dit heeft aantoonbaar geleid tot 10% meer voedselproductie op de arealen waar onze producten zijn toegepast. Daarnaast is door de toepassing van biobrandstoffen, enkel geproduceerd op basis van reststromen, een CO2-reductie van 8% gerealiseerd. Dit zijn mooie resultaten, maar globaal gezien natuurlijk van zeer beperkte waarde. Om onze waarde meer kracht bij te zetten, zullen wij de komende jaren aanzienlijk investeren in de productie en levering van organische meststoffen, bodemverbeteraars en BioBased producten. Dit is niet alleen omdat wij geloven in onze duurzame producten, maar tevens de verantwoording hebben om als bedrijf ons steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving.

Wij als servicegericht familiebedrijf… zijn bezig om onze horizon in te richten en te verbreden. Binnen de Infra vindt momenteel een transitie plaats van de huidige contractvormen naar de nieuwe BVP-contracten en uitbreiding van de UAVgc werken. Vol trots wordt er door een sterk team dagelijks hard gewerkt om de groei die we als directie en familie voor ogen hebben te realiseren. Van oudsher zijn wij ondernemers in hart en nieren en dit willen we graag koppelen aan het nieuwe marktsegment. Dit segment willen we gaan bedienen met onze interne specialismen, zoals onder andere betonwegen, archeologie en explosievenopsporing.

Natuurlijk...

Social Media

Youtube

Postadres

Postbus 12
5480 AA Schijndel
Nederland

Contactgegevens

T. +31735431000
E. info@denoudengroep.com
Contactpersoon Jurgen den Ouden

Artikelen, evenementen & downloads van Den Ouden Groep