Product

Wateroverlast voorkomen met innovatie Hydrorock

Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat Nederland steeds vaker overlast heeft van wateroverlast. Extreme buien zorgen voor miljoenen euro’s aan waterschade. Na elk noodweer rijst de vraag hoe Nederland zich het beste kan wapenen tegen de regenval. Een Nederlandse innovatie biedt een oplossing voor de actuele overlast van hemelwater.

De actuele wateroverlast vormt onder meer een probleem in stedelijke gebieden. Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de regenpijp het riool bereikt het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien.


Innovatieve infiltratieblokken

Hydrorock International zegt de oplossing in handen te hebben. Het bedrijf ontwikkelde zogenaamde infiltratieblokken die eenvoudig ondergronds geplaatst kunnen worden om overtollig regen- en oppervlaktewater te absorberen, te infiltreren en te draineren. Met deze blokken biedt Hydrorock diverse ecologisch verantwoorde oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, het voorkomen van wateroverlast in steden, landelijke gebieden en sport- en recreatieterreinen. Maar ook het voorkomen van verdroging van landbouw- en natuurgronden door het bufferen en irrigeren van oppervlakte- en hemelwater op ecologisch verantwoorde wijze. 


Verstedelijking

Het systeem is uitzonderlijk geschikt om toe te passen in stedelijke gebieden waar het water niet goed weg kan. De verstedelijking gaat gepaard met een belangrijke toename van verhard gebied, waar het bestaande afwateringssysteem niet op is berekend. Het water kan hierdoor niet infiltreren. Hydrorock haalt het water uit het systeem, buffert het onder de bestaande infrastructuur en infiltreert het in de bodem, zodat de kans op een overstroming significant minder wordt.


De praktijk

Dat Hydrorock inderdaad effectief is blijkt uit eerdere projecten. De gemeente Amersfoort had na regenbuien veel last van plassen op een parkeerplaats. Er is toen gekozen om Hydrorock infiltratieblokken in te zetten. Deze zomer kreeg de parkeerplaats flink wat regen te verduren, dat kon de grond tot voor kort niet aan. Dankzij de Hydrorock infiltratieblokken bleven er deze zomer geen waterplassen meer staan. De Hydrorock infiltratieblokken voeren het water versneld af. Het systeem is dus ook in bestaande situaties goed inzetbaar, aangezien het grondwerk in vergelijking met alternatieven beperkt blijft. Daarnaast is inspectie niet nodig.


Wapen tegen klimaatveranderingen

De verwachting is dat extreme regenval vaker voor zal gaan komen. De relatief eenvoudige inzetbaarheid in stedelijke gebieden maakt het product ideaal om wateroverlast te verhelpen of te voorkomen. Dankzij de bijzondere eigenschappen van Hydrorock, de eenvoud van de plaatsing en het onderhoudsarme product, lijkt Nederland zich eindelijk efficiënt te kunnen wapenen tegen het veranderende klimaat.

Deel dit artikel