Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

"Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de e

Bossche draken spuwen weer water

In maart 2020 is de drakenfontein heel voorzichtig gedemonteerd. De verschillende delen van de fontein zijn gereinigd en gerestaureerd. Daarna zijn al deze gerestaureerde delen van de fontein per vrachtwagen naar Zuid-Duitsland gebracht.