Whitepaper: duurzame alternatieven voor oeverbeschermingen

maandag 3 oktober 2016

Om oevers te beschermen tegen afkalving wordt in Nederland traditioneel veel beschoeiing en damwand gebruikt van tropisch hardhout. Het hout dat boven de waterlijn uitkomt kan echter worden aangetast door schimmels en daardoor minder lang meegaan. Alternatieve materialen gaan in de praktijk wel 50 jaar mee en vormen dus een goede oplossing.

In deze whitepaper wordt ingegaan op tropisch hardhout en alternatieve materialen voor gebruik in beschoeiingen en damwanden. Bekeken worden de lage milieubelasting van hout, de herkomst uit duurzaam beheerd bos en de invloed van schimmels en bacteriën op de technische levensduur van hout. Ook worden verschillende materialen vergeleken voor damwandtoepassingen op de punten technische levensduur, materiaalkosten en uitvoeringsaspecten bij plaatsing en onderhoud en wordt een innovatieve, kunststof beschoeiing besproken.