Sturen op de werkelijke waarde van groen

woensdag 22 november 2023

Er spelen momenteel flinke uitdagingen in de openbare ruimte. Denk aan hitte, droogte, terugloop aan biodiversiteit en sociale uitdagingen. Tot op heden bestond er nog maar weinig groene data op basis van daadwerkelijke metingen in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving. Weten en meten wat er nu echt aan de hand is? Of juist zien welke ingrepen in de groene buitenruimte wel of niet werken? De GAES-methode en de dashboards van Groen Als Een Service bieden inzicht in de werkelijke waarde van groen.

De GAES-methode en dashboards 

Groen Als Een Service (GAES) meet real time met sensoren een steeds breder scala aan ecosysteemdiensten gekoppeld aan de SDG’s; van hittestress tot sociale cohesie en van biodiversiteit tot zelfs veiligheid. “We integreren de uitkomsten, over korte of langere termijn, met de al beschikbare databronnen van uzelf of derden. Onze diepgaande data-analyses zijn de basis voor ons gerichte advies op het behalen van doelen en door te voeren maatregelen”, legt Wil Jacobs, manager van Groen Als Een Service uit. 

“Wij kijken op een andere manier naar de inrichting van de openbare ruimte. We willen deze functioneel en circulair inrichten op basis van data. We gaan dus samen met de opdrachtgever kijken wat we op een bepaalde plek aan ecosysteemdiensten realiseren. Als je bijvoorbeeld een heet plein hebt, kun je die met bepaalde ecosysteemdiensten zo maximaal mogelijk vergroenen zodat het een aantal graden koeler wordt. Dat doen we met data die beschikbaar zijn.” 

Er komen ook steeds meer statische data beschikbaar, vervolgt Jacobs. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Klimaatatlas en GEO/GIS data van de opdrachtgever Daarnaast gaan we real-time meten en monitoren wat er gebeurt op het gebied van hittestress, bodemvocht, fijnstof etc. wat op een dashboard zichtbaar is.” 

GAES digital-twin tool 

“Na de groenmaatregel gaan we het effect meten, analyseren en onderzoeken hoe we de openbare ruimte verder kunnen verbeteren. Wij verrijken deze data vervolgens met real-time data. Van daaruit hebben de GAES digital-twin tool.  Op deze manier kun je de daadwerkelijke kosten waarden, opbrengsten en baten bijhouden en monitoren.” 

Waarden en baten van bomen in de openbare ruimte nemen flink toe naarmate ze ouder worden. GAES heeft in het kader van maximale circulariteit de ‘Circulaire Boom’ ontwikkeld. “Deze bomen worden aangeplant in grote speciale boombakken die ondergronds, half-ondergronds of bovengronds een bestemming krijgen op plaatsen in de stad waar geen boom oud kan worden. Deze bomen worden real time gemeten op bodemvocht, EC-waarde, voedingswaarde en zelfs zoutwaarde van het groeimedium. De bomen worden als ze te groot worden niet gerooid maar krijgen een definitieve plek in de stad. Groene waarden en  baten groeien door en verdwijnen niet in verbrandingsoven of groenstort. Op deze manier fungeert de stad als het ware als kwekerij.” 

Eijkelboom en Eijk Duurzaam Werk 

Samen met partners Eijkelboom en De Eijk Duurzaam Werk ontwikkelt GAES diverse verschillende circulaire producten om in te zetten voor diverse opdrachtgevers. Bomen gaan tijdelijk ‘op vakantie’ in het bomenhotel van de Eijk Groep op landgoed Anderstein en worden daarna weer geplant om oud te worden en veel ecosysteemdiensten te leveren. “Als bomen toch gekapt moeten worden, redden we die van de verbrandingsoven. Met het samenwerkingsverband Stadshoutnetwerk Utrecht worden bomen verwerkt tot circulaire producten in de gemeente Utrecht: banken, tafels, kroonbescherming voor bomen, plantvak bescherming en insectenhotels zijn al circulaire producten die gemaakt zijn.” 

Groen Als Een Service 
Apeldoorn 
0611 51 43 81 
Groenalseenservice.nl