Artikel

Recycle eigen afval tot straatmeubilair

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. Met de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen. Dat betekent dat gemeentes de komende jaren steeds meer circulaire eisen zullen stellen bij de aanschaf van producten in de buitenruimte. Het is daarom goed om te weten dat er steeds meer producten en materialen op de markt komen die deze keuzes makkelijker maken.

Door de komst van bijvoorbeeld bio-based composieten of gerecycled kunststof is het mogelijk om traditionele producten, onder de loep te nemen en de vraag te stellen: kunnen wij deze producten produceren van recyclebaar materiaal? Als ontwerpbureau hebben wij deze vraag al vaker gekregen en het blijkt dat dit voor veel producten ook kan.

De drijvende kracht achter de circulaire economie is tot op heden een betere leefomgeving, maar nog niet perse een kwalitatief beter en of efficiënter product. De vraag rijst dan natuurlijk of circulaire producten kwalitatief net zo goed zijn als de traditionele producten? Nu blijkt dat veel van deze nieuwe materialen ook zeer positieve bijeffecten hebben en zelfs een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan het product.

Voorbeeld 1: voor de productie van afvalbakken hebben wij een bio-based, 100 procent recyclebaar composiet onderzocht. Het is sterk, vormvrij, roest niet en daarnaast hecht graffiti zich niet aan dit materiaal. Deze voordelen verlagen de onderhoudskosten en verlengen de levensduur.

Voorbeeld 2: het is mogelijk om ingezameld kunststof uit uw eigen gemeente om te zetten naar nieuwe producten. Het zichtbaar maken van deze recycle cyclus geeft een enorme boost aan de bewustwording van de doelstelling van 2030. Het blijft een mooi gegeven dat een afvalbak aan het einde van zijn levenscyclus weer kan dienen als grondstof voor een nieuwe afvalbak, bank of anti parkeerpaal.

Kansen voor gemeenten

Het meeste staatmeubilair kan nu al worden herontworpen in circulaire materialen. Alleen voor ieder nieuw product zijn investeringskosten nodig. Dat doe je maar een keer. Door als opdrachtgever mee te denken over het opstellen van de eisen en wensen en ervaringen te delen, liggen er grote kansen om deze nieuwe ontwikkelingen te sturen. Met deze aanpak wordt met het realiseren van de 2030 doelstelling tevens een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan de producten in de buitenruimte.

Bureau Stoep
Den Haag
070 - 75 60 240
https://www.bureaustoep.nl/

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 6 2020. Download hier het magazine.

Deel dit artikel