Leidse Ladder als monitoringstool voor circulariteit

maandag 7 augustus 2023
Om te beoordelen of projecten in de openbare ruimte circulair worden uitgevoerd, ontwikkelde de gemeente Leiden de Leidse Ladder. Deze monitoringstool maakt met een puntenscore de mate van circulariteit in projecten inzichtelijk. Aan de hand van het puntenaantal kan worden nagegaan of het project aan de circulariteitseisen van de gemeente Leiden voldoet. Esmé Bosch, beleidsmedewerker circulaire bouw bij de gemeente legt het instrument en de achterliggende doelen uit.

Leiden onderschrijft de nationale doelstelling om conform de Transitieagenda Bouw alle gemeentelijke bouwprojecten waar mogelijk vanaf 2023 100% circulair uit te vragen. In maart 2021 startte de gemeente daarom het project Circulaire Openbare Ruimte (COR). “Een grote groep van ongeveer zestig collega’s vanuit acht verschillende domeinen in de openbare ruimte kwam bijeen om te kijken hoe 100% circulair uitvragen eruit moet zien. Wat betekent dat, hoe kom je daar? Wie heb je daar allemaal voor nodig?” schetst Bosch het proces. 

In oktober 2021 werd het project afgerond en onder andere vastgesteld wat een 100% circulaire uitvraag is en hoe je daar in projecten en processen naar toe kunt werken: momenteel geldt een project als 100% circulair als is voldaan aan twee van de acht circulaire ontwerpprincipes (zie foto). In 2030 moet aan alle acht worden voldaan. “Daaruit ontstond de behoefte om aan de voorkant te kunnen monitoren hoe circulair een project is: welke elementen heb je daarvoor nodig, hoe kun je beoordelen of het voldoende circulair is? Zo is de Leidse Ladder tot stand gekomen.”  

rererer

De circulaire ontwerpprincipes als basis 

De ladder bestaat uit een vragenlijst die vanaf het schetsontwerp tot de aanbesteding kan worden ingevuld. “Hoe eerder je hem in het proces invult, hoe makkelijker je nog kan bijsturen. Zodra je het definitief ontwerp hebt,  weet je hoe circulair je project is.”  

De acht ontwerpprincipes zijn gebaseerd op de R-ladder. Bosch: “Op preventie, waardebehoud en waardecreatie. De ontwerpprincipes vloeien daaruit voort.” Het leidt tot een vragenlijst waarmee een totaal van 148 punten is te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire sloop, van hergebruik van objecten, van materiaalgebruik, door het voorkomen van bepaalde ingrepen, via circulair ontwerp, door aanpasbaarheid en toekomstig hergebruik en door de inzet van circulaire businessmodellen en indicatoren. 

Bosch geeft een voorbeeld van een circulaire afweging die veel punten oplevert, omdat er geen nieuw materiaal nodig is: “Gebakken straatmateriaal wordt in grote hoeveelheden toegepast in Leiden, zowel voor nieuwbouw als voor renovaties en herinrichtingen. Oude gebakken klinkers die vrijkomen bij deze projecten zijn vaak van goede kwaliteit en kunnen prima nog jaren de straat van verharding voorzien. Gelukkig is dat algemeen bekend en worden oude gebakken klinkers vaak weer meegenomen door de aannemer om ergens anders opnieuw te gebruiken. Maar het transport van dit materiaal is wel erg intensief en milieuvervuilend, door het gewicht en het grote aantal benodigde stenen per vierkante meter bestrating. Milieutechnisch is het dus voordelig om vrijkomende gebakken klinkers direct her te gebruiken op dezelfde locatie.” 

Implementatie 

Het invullen van de monitor kost gemiddeld een half uur, de uitslag volgt binnen enkele minuten. Van de 148 te behalen punten volstaat voorlopig een totaal van veertig punten, behaald in minimaal twee van de acht ontwerpprincipes. Met die score voldoet het project aan de op dat moment geldende circulariteitsdoelen en kan het 100% circulair genoemd worden. “Die veertig punten is 100% circulair volgens de kennis en kunde die we op dit moment hebben.” 

Leiden stelde de monitor in oktober 2022 verplicht, tot en met eind 2023 wordt deze in een test- en analysefase verder fijn geslepen. “We kijken wat er goed en minder goed gaat, waar hebben onze collega’s hulp nodig, wat zijn knelpunten? Met de ingevulde monitoren en de opgehaalde feedback updaten we vanuit het circulaire bouwteam de monitor en de handleiding waar nodig. Zodat we begin 2024 een goed lopende monitor hebben, waar iedereen in zich kan vinden en die makkelijk in te vullen is.”  

Hulpmiddel voor volgende stappen 

Vanaf 2024 is de consequentie van het niet halen van het minimale puntenaantal dat het project niet in de huidige vorm uitgevoerd kan worden. Waarmee de tool een daadwerkelijke stok achter de deur wordt om circulariteit uit de vrijblijvendheid te krijgen. Dat is ook het doel van de monitor, naast het creëren van bewustwording en draagvlak. “Het is een gezamenlijk leerproces waarin we openbare ruimte makers en beheerders helpen om de volgende circulaire stappen kunnen zetten.” 

Bosch vervolgt: “De eerste stappen zijn vaak het eenvoudigst. ‘Ja, ik kan wel tien tot twintig procent hergebruiken’. Of op een gegeven moment vijftig procent hergebruiken. Maar hoe ga je die laatste twintig procent vinden? En hoe kunnen wij als circulair bouwteam het beste faciliteren in het realiseren van achterliggende systemen? Daar helpen wij bij via een voortdurende analyse en evaluatie van en door in gesprek te  gaan over de ingediende lijsten.  En uiteindelijk hoop je dat dat monitor overbodig wordt. Dat mensen zich er zo bewust van zijn dat alle projecten automatisch circulair zijn.” 

Op  9 november organiseert de gemeente Leiden het evenement Van Leidse Ladder naar Landelijke Ladder. "We vertellen je die dag meer over het ontstaan en de werking van de Leidse Ladder. Ook geven we je zoveel mogelijk praktische handvatten om circulariteit te kunnen monitoren in de openbare ruimte. Je bent van harte welkom!" Je kunt je aanmelden via deze link.

Leidse Ladder

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Matchingstool maakt hergebruik grondstoffen efficiënter

26 nov om 11:23 uur

Tinder voor grondstoffen. Dat is zo ongeveer hoe DuSpot zich laat kenmerken. “DuSpot is een onafhankelijke…

Lees verder »
descriptionArtikel

Rotterdamse materialenbank: ‘We hergebruiken veel meer dan grond’

19 nov om 08:51 uur

De Circulaire Materialenbank van het Ingenieursbureau (Stadsontwikkeling) geeft bouwmaterialen in Rotterdam een…

Lees verder »
Kompasweg Alkmaar
descriptionArtikel

Circulair onderhoud stoepen? Neem net als Alkmaar meer duurzame ambities mee

24 okt om 13:30 uur
De stoepen van de Alkmaarse Kompasweg waren toe aan een opknapbeurt. Door dit op een circulaire en ‘…
Lees verder »
descriptionArtikel

Circulaire opgave kan alleen slagen als partijen beter samenwerken

29 sep om 13:43 uur

Het is heel waardevol dat er tegenwoordig steeds meer circulair geopereerd wordt. “Maar dat gaat natuurlijk…

Lees verder »
descriptionArtikel

‘Durf je leveranciers kritische vragen te stellen’

28 sep om 17:00 uur

“Duurzaam werken en denken is beter voor ons allemaal, en voor Modernista bestaat er simpelweg geen alternatief…

Lees verder »
descriptionArtikel

Lichtmasten kunnen makkelijk een tweede ronde mee

27 sep om 14:09 uur

Lichtmasten een tweede leven geven. Dat is één van de missies die Valmont voor zichzelf heeft. Ook wil de…

Lees verder »

Waarom kiezen voor Zhaga-armaturen in de openbare verlichting?

27 sep om 07:12 uur

De verlichtingssector speelt een fundamentele rol in de duurzame ontwikkeling van steden. Volgens gegevens van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Ledsignalering in de weg laten voetganger en fietser veilig oversteken

26 sep om 13:59 uur

Veilig oversteken is voor elke weggebruiker van essentieel belang, maar vooral voor fietsers en voetgangers is…

Lees verder »