Gertjan Hanckmann


  088-3366217

Hoe kunnen we de openbare ruimte zo inrichten dat dit bijdraagt aan de maatschappelijke behoeftes van de samenleving?

Als adviseur geef ik antwoord op deze vraag door de gebruiker centraal te stellen. In het samenspel tussen diverse disciplines leg ik de link tussen het fysieke en sociale domein. Op basis daarvan wordt dit vertaald naar de gevolgen voor de mobiliteit en zijn omgeving.

Door een enthousiaste en op maat gesneden communicatie leidt dit in combinatie met een goed proces tot een breed draagvlak voor complexe ruimtelijke vraagstukken met een duidelijke meerwaarde voor de samenleving.

leefbaarheid verkeersveiligheid bereikbaarheid communicatie omgevingsmanagement procesmanagement burgerparticipatie creatiefdenken sociaaldomein mobiliteit kleinekernen

Werk & projectervaring

  • project Procesleider Mobiliteitsplan gemeente Schinnen Kragten 02-02-2015 - Recent - Schinnen Voor de gemeente Schinnen mogen wij een nieuw GVVP opstellen. In onze aanpak kijken wij verder dan alleen de verkeerskundige behoefte en noodzaak. Wij starten met de maatschappelijke behoefte en wensen en vertalen dit naar verkeerskundige prioriteiten en projecten. Door hierbij een koppeling te maken tussen het fysieke en sociale domein komen hier andere keuzes uit dan in een traditioneel verkeerskundig beleidsplan. Dit gaat over de echte mobiliteitsbehoefte in de samenleving. Daarom ook de naam Mobiliteitsplan. Als procesleider ben ik verantwoordelijk voor het waarborgen van de strategische belangen (meedoen, ontmoeten, leefbaarheid) en de vertaling hiervan naar concrete mobiliteits keuzes,
  • project Projectleider Dorpsvisie Wilbertoord Kragten 03-11-2014 - Recent - Wilbertoord Wilbertoord is een kern van 1200 inwoners die zich zorgen maken om de toekomst. Diverse ontwikkelingen spelen daarbij een rol van vergrijzing, krimp, een terugtrekende overheid, transitie van zorgtaken, tot minder leden bij de vereningen en het wel of niet in stand houden van de plaatselijke school. In opdracht van de dorpsraad ga ik samen met het dorp een visie op stellen voor de toekomst waarbij Wilbertoord het stuur in eigen hand neemt en haar eigen toekomst bepaald.
  • project Coordinator Deurne Koerst op eigen Kracht gemeente Deurne 03-02-2014 - 19-12-2014 - Deurne De gemeente Deurne koerst op de kracht van de gemeenschap. Bewoners, verenigingen, dorpsraden e.d. kunnen een belangrijke rol nemen bij het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid. Als coordinator ben ik de spil tussen bewoners, ambtenaren en de politiek. Een uitdagende klus waar creativiteit, anders denken, communicatie en verwachtingenmanagement centraal staan.
  • project Omgevingsmanager RWS 01-04-2013 - 28-11-2014 - Utrecht De combinatie Kragten/Wagemaken verzorgd voor Rijkswaterstaat de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Muntbrug in Utrecht en de Koninginnensluis in Nieuwegein. In het kader van deze opdracht ben ik de omgevingsmanager om te zorgen dat de wensen en eisen van de stakeholders zo goed mogelijk vertaald worden naar een contact. Leuke klus!
  • project Procesleider Infra-ambitie Noord Limburg Kragten 01-10-2012 - 28-06-2013 - Roermond Voor de regio Noord-LImburg heeft Kragten een infra-ambitie opgesteld. Deze is opgesteld met behulp van het triple helix principe waarbij overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken. Dit betekent voor dit project concreet dat we met gedeputeerde, 7 wethouders, 7 gemeentelijk strategen, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en verschillende ondernemers dit plan tot stand hebben gebracht. Kragten heeft voor dit project proces, communicatie, inhoud en beeldmateriaal verzorgd. Opdrachtgever was LWV en RMO. Het resultaat is een lobbydocument waarin de kracht van regio duidelijk wordt gepositioneerd en de grootschalige projecten worden aangeduid die noodzakelijk zijn om deze kracht te te behouden en de versterken