Nieuws

OVL-Monitor: energiebesparing met stip op 1

Nog enkele weken, dan is het zover: het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht in Putten. De dag waarop volop kennis opdoen en contacten leggen hand in hand gaan. En… de dag waarop de OVL-monitor 2017 van OVLNL wordt gepresenteerd! Hier alvast een voorproefje.

Maatschappelijke thema’s

Wat zijn – naast veiligheid – op dit moment de belangrijkste maatschappelijke thema’s in het werkveld openbare verlichting? De 90 respondenten vanuit overheden en de 55 respondenten vanuit marktpartijen zijn duidelijk. Zij zetten ‘energiebesparing en CO2-reductie’ – net als vorig jaar – met stip op 1.


Als het om de tweede plaats gaat, zijn overheden en marktpartijen minder eensgezind. De overheden kiezen voor ‘lichthinder en lichtvervuiling’. Dit thema staat bij de marktpartijen op de vijfde plaats. Bij de marktpartijen krijgt ‘smart city/smart lighting’ de eervolle tweede plaats. Bij de overheden staat dit thema op een gedeelde vijfde plaats. De respondenten van overheden en marktpartijen maken hier dus wezenlijk een andere keuze.


Technische ontwikkelingen

Ook bij de vraag naar de belangrijkste technische ontwikkelen beginnen overheden en marktpartijen eensgezind: ‘led’ staat op de eerste plaats. Daarna lopen de meningen opnieuw uiteen. Bij de overheden staat ‘schakelen/dimmen’ op de tweede plaats. Bij de marktpartijen staat ‘smart city/smart lighting’ op de tweede plaats. Deze ontwikkeling staat bij de overheden op de vijfde plaats.


Meer weten?

De verschillen tussen de respondenten van overheden en marktpartijen zijn groot, zeker als het gaat om smart lighting/smart city. Dat blijkt ook uit andere verrassende resultaten van de OVL-monitor 2017.  Op het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht hoort u er meer over!

 

Deel dit artikel