Nieuws

Branche Openbare Verlichting verenigt zich

De openbare verlichtingsbranche gaat zich verenigingen in een nieuwe organisatie: OVLNL.nl. Een initiatief van Arthur Klink, voorzitter van het IGOV. Hij presenteerde zijn plannen tijdens een bijeenkomst van het IGOV Innovatieplatform.

Op het gebied van Openbare Verlichting gebeurt veel. Beurzen, congressen, kenniscafés en werkgroepen, het is bijna niet bij te houden. “Daarvoor heb ik een oplossing”, aldus Klink. We richten OVLNL.nl op. Klink hoopt met zijn plannen een overzichtelijke en transparante organisatie te creëren, waarin de verschillende takken binnen de branche zijn vertegenwoordigd. Door bedrijven en overheid bij elkaar te brengen in de organisatie wil Klink voorkomen dat de branche verder versnippert en dat goede initiatieven blijven steken door tijdgebrek.
 

Handboek Openbare Verlichting

“Het begint met een daadkrachtig en slagvaardig bestuur”, begint Klink. “Daaronder komen een aantal kolommen waarin de verschillende onderdelen van de branche zitten.” Die onderdelen zijn om te beginnen het IGOV en het IGOV Innovatieplatform zoals die nu al bestaan. Daarnaast zijn er de evenementen (beurzen en congressen), media, stadsilluminatie en de specials. Bovendien is er een onderdeel kennis, in de vorm van een Handboek Openbare Verlichting. Dat is een online omgeving, waarin alle kennis die het IGOV vergaart, daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de publicatie OVL2030, wordt aangeboden aan de leden van OVLNL.nl.


Fonds

Een belangrijk onderdeel van OVLNL.nl moet een fonds worden, waar nieuwe projecten mee worden opgestart. Dit fonds wordt gevuld door de overheid. “In de bestekken komt een post ‘afdracht fonds OVLNL’, geeft Klink aan. “Hoe we dat exact gaan invullen moeten we nog bepalen. Je zou kunnen denken aan een promillage van het totale bedrag. En als je ziet hoeveel bestekken er wordt uitgebracht in een jaar, dan is dat fonds zo gevuld.” Met het fonds wil Klink OVL-projecten en onderzoeken gaan bekostigen. “Iedereen kan een aanvraag indienen met een projectvoorstel. Een aangesteld gunningsteam zal de aanvraag toetsen aan de spelregels. Vanuit marktpartijen en  gemeenten is positief gereageerd op de plannen. Er is duidelijk behoefte aan structuur en mogelijkheden om openbare verlichting een kwaliteitsimpuls te geven.”
 

De komende maanden gaat Klink in gesprek met de verschillende stakeholders om OVLNL.nl verder vorm te geven.

Deel dit artikel