'Digital twin is dé toekomst voor urban planning'

maandag 12 april 2021
timer 3 min
Dat groen goed is voor mens en dier, dat weten we wel. Kwestie van gezond verstand. Met de groenebatenplanner wordt nu in harde cijfers duidelijk gemaakt wat groen kan betekenen voor de leefomgeving. Van een schonere lucht tot vermindering van hittestress.

Ian o’Hagan, informatieadviseur slimme samenleving van de gemeente Zwolle, is dagelijks bezig met de tool die de baten van groen inzichtelijk maakt. De tool is ontwikkeld door het RIVM en wordt nu in de praktijk gebracht door gemeenten Zwolle, Amersfoort en Amsterdam. O’Hagan: “De groenebatenplanner is een rekentool die je bovenop digital twins van een stad kunt leggen. De meerwaarde van dit systeem ten opzichte van tools als iTree en TEEB Stad is dat deze echt integraal werkt. Voor meerdere disciplines is te zien wat groen voor meerwaarde heeft.”

O’Hagan ziet de digital twin als dé toekomst voor urban planning. Met deze digitale maquette van een stad zijn immers allerlei scenario’s op voorhand te berekenen en kan nauwkeurig worden bepaald wat bepaalde trends, ingrepen en maatregelen voor invloed hebben op de leefomgeving. “Ik zie dit als de toekomstige fundatie van een gemeente of provincie. Overheden gaan zo goed als alles baseren op data en de digital twin.”

O’Hagan vertelt over de gemeente Amsterdam waar vier scenario’s zijn doorgerekend met de groenebatenplanner. Zo bleek uit het scenario Groen Dichtbij dat door het toevoegen van groen toekomstig doktersbezoek wordt vermeden en dat er meer fijnstof wordt afgevangen.

Pilot

Komende zomer wordt in Zwolle een pilot uitgevoerd in het gebied rond de Veemarkt. Door bewoners te betrekken krijgt de gemeente inzicht in hoe zij over de tool denken. En passen de conclusies die de tool trekt bij de wensen van de bewoners? “De groenebatenplanner kan de burgerbetrokkenheid verbeteren”, vindt O’hagan. “Groen an sich is lang niet altijd de beweegreden van burgers. Het helpt als ze zien dat groen andere problemen kan oplossen, zoals het verminderen van hittestress.”

Daarnaast wordt de interne organisatie van de gemeente nauw bij het project betrokken. Door collega’s vanuit gezondheid, groen, klimaat en projectleiding aan te haken ziet iedereen de waarde van de groenebatenplanner, denkt O’Hagan. Die interne organisatie is een van de belangrijkste zaken als het gaat om het succes van de tool. Bovendien moeten overheden ervoor zorgen dat er voldoende knowhow in huis is, bijvoorbeeld rond digital twins.

Ian o’Hagan geeft bij het online Verbindingsfestival meer tekst en uitleg over de groenebatenplanner. Aanmelden is gratis (of schrijf je in als VIP en woon een exclusieve masterclass van Erik Scherder bij). Bemachtig hier je ticket.