Heijmans onderzoekt verkeersveiligheid in relatie tot slimme verlichting

donderdag 1 maart 2018
timer 2 min
Heijmans is toegetreden tot het door de Europese Unie gefinancierde ‘Horizon 2020’-project Measures for Behaving Safely (MeBeSafe) in Traffic. Daarvoor is in Eindhoven de eerste nulmeting gedaan. zo meldt LED Magazine.

Onderzoekers van het Institute for Automotive Engineering (ika), het Institute of Highway Engineering (ISAC) van RWTH Aachen University, BMW en Heijmans gebruiken de nulmeting voor hun onderzoek naar gedragsbeïnvloedingsmaatregelen en verkeersveiligheidverhogende ontwikkelingen dat binnen MeBeSafe plaatsvindt. Maatregelen richten zich op het doorbreken van gewoontegedrag van verkeersdeelnemers. Dat gebeurt via ‘nudging’: het bewust beïnvloeden van onbewust gedrag. Letterlijk vertaald is een nudge een zacht duwtje in de goede richting.

Jouw Licht op 040

Het MeBeSafe-project sluit aan op het project Jouw Licht Op 040. Heijmans werkt in dit project nauw samen met Philips Lighting, de gemeente, bewoners, ondernemers en de TU/e. Naast de ombouw naar led, beheer en onderhoud van de openbare verlichting omvat dit project de ontwikkeling van innovatieve lichttoepassingen in de openbare ruimte. Het MeBeSafe-werkpakket richt zich op het beïnvloeden van rijgedrag en snelheid van autobestuurders, door gebruik te maken van slimme verlichting op en rond de weginfrastructuur. Nog lang niet alle auto’s zijn uitgerust met geavanceerde rijhulpsystemen die bestuurders ondersteunen tijdens het rijden (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems). Slimme weginfrastructuur kan daarom een belangrijke rol spelen in gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid.