OVLNL deelt kennis op Vakbeurs Openbare Ruimte

vrijdag 11 oktober 2019
timer 2 min
Branchevereniging OVLNL voor de openbare verlichting was goed vertegenwoordigd in het kennisprogramma van de Vakbeurs Openbare Ruimte.
Op woensdag presenteerden Roger van Ratingen (Raticos) en Arthur Klink (OVLNL) hun onderzoek naar verblinding door ledarmaturen. Met name ouderen hebben, met de toename van ledarmaturen in het straatbeeld, steeds meer last van verblinding. Dat leidt ertoe dat deze mensen zich onprettig voelen in de openbare ruimte, maar kan zelfs gevaarlijke situaties opleveren in het verkeer.
 
Roger van Ratingen heeft in de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van lichthinder, mogelijke oorzaken én oplossingen waar leveranciers en overheden mee uit de voeten kunnen. Tijdens de Vakbeurs gaf hij een voorproefje van de uitkomsten. Arthur Klink riep de aanwezigen op om zich aan te sluiten bij het onderzoek, zodat het een landelijk gedragen rapport wordt waarin ook leveranciers participeren.
 
Daaf de Kok van Licht & Donker Advies presenteerde samen met Ecochain de Handleiding Armaturen & MKI. Deze handleiding geeft inzicht in het toepassen van de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA) en milieukostenindicator (MKI). Hiermee krijgen overheden beter inzicht in de impact die armaturen hebben op het milieu. De handleiding kwam tot stand in samenwerking met overheden en leveranciers. Branchevereniging OVLNL ondersteunt het initiatief en zal de methodiek verder onder de aandacht brengen onder haar leden.

MKI
 
Op donderdag was het de beurt aan het Lichtontwerp Atelier van OVLNL om zich te presenteren. Ambassadeurs Willem Reedijk (gemeente Rotterdam) en Hans Akkerman (gemeente Amsterdam) vertelden over het belang van een goed lichtontwerp voor een gemeente en wat het een stad kan opleveren. Aan de bezoekers werd gevraagd mee te denken over activiteiten die het Lichtatelier nog beter op de kaart zetten.