Expertcolumn Harold Soffner

dinsdag 14 september 2021
timer 3 min
Harold Soffner is Teamcoach ‘Beheer en Realisatie’ bij de gemeente Bernheze. In zijn expertcolumn kijkt hij terug op de afgelopen anderhalf jaar en blikt hij vooruit op de rol van de openbare ruimte.

Het zomerreces geeft je een mooie kans om in alle rust los te komen van de waan van de dag en om wat diepgaander te reflecteren. Normaal gesproken doe ik dat in de zon, bij voorkeur in een mediterrane omgeving, maar nu vanuit huis onder wisselvalligere weersomstandigheden. Dit mag de pret niet drukken, want een vakantie in eigen land geeft je ook weer de kans om je eigen omgeving wat beter te leren kennen en ook de lokale horeca te steunen.  

Als ik terugkijk op de afgelopen anderhalf jaar dan heb ik vooral het spontane en persoonlijk contact met mijn collega's, bestuurders, bewoners en ondernemers gemist. Via de digitale snelweg was er een substituut, maar dit soort contacten zijn vooral functioneel, gepland, geprogrammeerd en ‘geprotocolliseerd’. De echt bijzondere dingen ontstaan uit spontane en onverwachtse ontmoetingen en interacties met mensen. Daar was met de lockdown, uiteraard, geen ruimte voor. De komende periode zal het zoeken zijn naar een nieuwe balans waarbij we de positieve ontwikkelingen uit de afgelopen periode moeten gaan combineren met datgene wat we gemist hebben, elkaar ontmoeten.  

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de doorontwikkeling van onze organisatie. Met het traject 'terug naar de kern' willen wij onze positionering als gemeente versterken. Onze visie op dienstverlening staat bij de doorontwikkeling centraal. Efficiënte dienstverlening, transparantie, ruimte voor persoonlijke aandacht en het belang van onze inwoners en ondernemers vormen onze doelen. Het middel is een wendbare, op samenwerking gerichte, organisatie die zich voortdurend aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en kansen pakt.  

Binnen deze ontwikkelingen willen we het thuiswerken stimuleren en daarnaast de fysieke ontmoeting faciliteren. Thuiswerken heeft positieve gevolgen in het voorkomen van mobiliteit en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Elkaar ontmoeten is een behoorlijke uitdaging hoe dat te gaan organiseren. De interne ontmoeting lijkt daarbij de meest eenvoudige, maar hoe we de ontmoeting met onze bewoners en ondernemers vorm gaan geven zal nog wel een uitdaging zijn. 

Het lijkt erop dat de openbare ruimte een steeds grotere rol krijgt in het ontmoeten, sporten en recreëren. Een grote uitdaging is de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor de verschillende doelgroepen zoals ouderen en minder mobiele mensen. Daarbij komen nog andere grote opgaven zoals klimaatadaptatie, verdichting en de energietransitie. We moeten oog hebben dat oplossingen voor de ene opgave belemmeringen kunnen opwerpen voor de andere. Hoe we daarin keuzes gaan maken zal bepalend zijn voor het draagvlak en daarmee het succes. 

De gemeente Bernheze staat, net als alle andere gemeenten, voor mooie en interessante uitdagingen waarbij niet alleen technische, maar ook sociale en maatschappelijke aspecten een belangrijke rol spelen. Ik hoop dat we elkaar inspireren door goede en minder goede voorbeelden met elkaar te delen. 

Meer artikelen met dit thema

Acquire verbindt tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte

10 sep om 12:12 uurtimer3 min
Ook dit jaar organiseren wij vanuit uitgeverij Acquire een aantal kennissessies tijdens de Vakbeurs Openbare…
Lees verder »

Inwoners steeds alerter op vuil en afval op straat

8 sep om 14:20 uurtimer3 min
Afgelopen maand werd de miljoenste melding geregistreerd bij Fixi, het online platform waarmee inwoners problemen…
Lees verder »

Beheer met meerwaarde

30 aug om 13:51 uurtimer3 min
Op donderdag 25 november is het weer tijd voor het jaarlijkse feestje voor de beheerder van de fysieke…
Lees verder »

Alkmaar kiest voor digital twin in ambitie naar duurzaamste stad van Nederland

30 aug om 13:21 uurtimer3 min
Digital twins helpen overheden bij het ontwikkelen van beleid voor de fysieke leefomgeving, en stellen bestuurders…
Lees verder »

Amsterdam maakt gebruik van stille elektrische bloemgieter

13 aug om 14:53 uurtimer2 min
De gemeente Amsterdam zet een elektrisch voertuig in om bloembakken op een duurzame manier van water te voorzien.
Lees verder »

Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

2 aug om 17:05 uurtimer3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.
Lees verder »

Almere werkt aan een groene, gezonde stad voor de toekomst

26 jul om 14:23 uurtimer4 min
Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Voor deze grote…
Lees verder »

Goed beheer van speelruimte begint met een goed plan

22 jul om 15:49 uurtimer3 min
De ene gemeente heeft 10 speelplekken in beheer, de ander 100 of meer dan 1000. Bureau Speelplan komt in veel…
Lees verder »