Expertcolumn Harold Soffner

dinsdag 14 september 2021
timer 3 min
Harold Soffner is Teamcoach ‘Beheer en Realisatie’ bij de gemeente Bernheze. In zijn expertcolumn kijkt hij terug op de afgelopen anderhalf jaar en blikt hij vooruit op de rol van de openbare ruimte.

Het zomerreces geeft je een mooie kans om in alle rust los te komen van de waan van de dag en om wat diepgaander te reflecteren. Normaal gesproken doe ik dat in de zon, bij voorkeur in een mediterrane omgeving, maar nu vanuit huis onder wisselvalligere weersomstandigheden. Dit mag de pret niet drukken, want een vakantie in eigen land geeft je ook weer de kans om je eigen omgeving wat beter te leren kennen en ook de lokale horeca te steunen.  

Als ik terugkijk op de afgelopen anderhalf jaar dan heb ik vooral het spontane en persoonlijk contact met mijn collega's, bestuurders, bewoners en ondernemers gemist. Via de digitale snelweg was er een substituut, maar dit soort contacten zijn vooral functioneel, gepland, geprogrammeerd en ‘geprotocolliseerd’. De echt bijzondere dingen ontstaan uit spontane en onverwachtse ontmoetingen en interacties met mensen. Daar was met de lockdown, uiteraard, geen ruimte voor. De komende periode zal het zoeken zijn naar een nieuwe balans waarbij we de positieve ontwikkelingen uit de afgelopen periode moeten gaan combineren met datgene wat we gemist hebben, elkaar ontmoeten.  

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de doorontwikkeling van onze organisatie. Met het traject 'terug naar de kern' willen wij onze positionering als gemeente versterken. Onze visie op dienstverlening staat bij de doorontwikkeling centraal. Efficiënte dienstverlening, transparantie, ruimte voor persoonlijke aandacht en het belang van onze inwoners en ondernemers vormen onze doelen. Het middel is een wendbare, op samenwerking gerichte, organisatie die zich voortdurend aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en kansen pakt.  

Binnen deze ontwikkelingen willen we het thuiswerken stimuleren en daarnaast de fysieke ontmoeting faciliteren. Thuiswerken heeft positieve gevolgen in het voorkomen van mobiliteit en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Elkaar ontmoeten is een behoorlijke uitdaging hoe dat te gaan organiseren. De interne ontmoeting lijkt daarbij de meest eenvoudige, maar hoe we de ontmoeting met onze bewoners en ondernemers vorm gaan geven zal nog wel een uitdaging zijn. 

Het lijkt erop dat de openbare ruimte een steeds grotere rol krijgt in het ontmoeten, sporten en recreëren. Een grote uitdaging is de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor de verschillende doelgroepen zoals ouderen en minder mobiele mensen. Daarbij komen nog andere grote opgaven zoals klimaatadaptatie, verdichting en de energietransitie. We moeten oog hebben dat oplossingen voor de ene opgave belemmeringen kunnen opwerpen voor de andere. Hoe we daarin keuzes gaan maken zal bepalend zijn voor het draagvlak en daarmee het succes. 

De gemeente Bernheze staat, net als alle andere gemeenten, voor mooie en interessante uitdagingen waarbij niet alleen technische, maar ook sociale en maatschappelijke aspecten een belangrijke rol spelen. Ik hoop dat we elkaar inspireren door goede en minder goede voorbeelden met elkaar te delen. 

Meer artikelen met dit thema

person_outlineBlog

Column Chantal Verspaille: Beheerst

9 aug om 17:26 uur
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »
flash_onNieuws

Stichting MPS organiseert masterclasses rondom het thema belevingsgestuurd beheer

9 aug om 14:57 uurtimer3 min
Na het succes van de themasessies over circulair beheer organiseert Stichting Managing Public Space (MPS) nieuwe…
Lees verder »
person_outlineBlog

Laten we Nederland ontregelen!

22 jul om 15:17 uurtimer3 min
Wanneer openbare ruimte leeg staat, vernield of ongewenst gebruikt wordt is dat over het algemeen een indicatie…
Lees verder »
descriptionArtikel

Negen modules voor allround beheer van buiten tot binnen

13 jul om 09:00 uurtimer2 min
Walid Rahman is directeur bij Speelplan en Data Control en vind dat beheersystemen wel wat gebruiksvriendelijker…
Lees verder »
descriptionArtikel

Kopgroep Beheer moet een Pietje Bellclub blijven

1 jul om 10:35 uurtimer3 min
Wiebe Oosterhoff is strategisch adviseur bij de Gemeente Rotterdam en de inhoudelijk aanjager van de Kopgroep…
Lees verder »
descriptionArtikel

Samen toewerken naar een hoogwaardige openbare ruimte

29 jun om 09:21 uurtimer2 min
De openbare ruimte is van grote sociale en economische waarde voor de samenleving. Dromen laten uitkomen met…
Lees verder »
person_outlineBlog

Groen spelen is gezonde toekomst!

20 jun om 11:27 uurtimer3 min
Het is bekend dat natuur goed is voor mensen. Dat zien en merken we steeds meer. Het is dan ook geweldig nieuws…
Lees verder »
descriptionArtikel

Waterschap Limburg heeft assetmanagement omarmd

20 jun om 11:20 uurtimer2 min
In 2019 stelde het Waterschap Limburg een strategisch plan op voor de implementatie van assetmanagement. Het…
Lees verder »