Laten we Nederland ontregelen!

vrijdag 22 juli 2022
timer 3 min
Wanneer openbare ruimte leeg staat, vernield of ongewenst gebruikt wordt is dat over het algemeen een indicatie dat er iets heel erg mis is met het ontwerp, het beheer of beide. Te vaak wordt de openbare ruimte ontworpen om naar te kijken, netjes schoon en leeg zolang er maar geen mensen komen om ze te gebruiken. Mijns inziens wordt er te weinig nagedacht over het feitelijk gebruik van de openbare ruimte.

Ik zie banken waar je niet lekker op kunt zitten, afvalbakken die zelf de vervuilende factor vormen en fietsparkeervoorzieningen waar de hedendaagse fietsen niet inpassen. Geplaatst op locaties met het verkeerde uitzicht, buiten de looproute of te ver van de bestemming. De vergrijzende samenleving vraagt om herkenbare comfortabele zitgelegenheden. Mensen met de we don’t care mentaliteit zetten geen stap extra om hun rommel in een bak te deponeren. En een fiets die niet in de stalling past hangen we aan een willekeurige paal.  

Stop met het uitschrijven van tenders op basis van ‘bekende producten’ die niet meer voldoen aan de veranderende eisen en wensen. Fijn voor de inkoop en de logistiek maar ellende voor de gebruikers en de handhavers. Ontwikkel plannen op basis van het natuurlijk gedrag en de wensen van hedendaagse en toekomstige gebruikers. Koop alleen hoogwaardige functionele en reparabele producten in en ruim alles op wat overbodig, stuk en achterhaald is. Wat er niet staat hoeft niet onderhouden te worden en levert geen overlast op. 

Ook wat betreft het beheer van het openbare groen vallen mij zaken op. Bermen minder maaien bespaart op onderhoud en is bovenal goed voor de bloementjes en de bijtjes. Wel maaien gebeurd uit kostenbesparing met de grote maaier heerlijk efficiënt over de berm en de dijk. Echter niet rond de bermpalen en onder dat ene fijne bankje waar het zo heerlijk toeven was om weg te kijken over het zojuist gekortwiekte bloemrijke groen! Besparing op groenonderhoud door ‘omdenken’ en het weghalen overbodige inrichting.  

Ik las op internet: “De essentie van beheer is het met behulp van de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk te zorgen voor een openbare ruimte die schoon en heel is. Hiertoe worden prestaties en te behalen kwaliteitsniveaus gedefinieerd en wordt bij het bepalen van de inzet steeds meer gelet op risico's.” De grootste besparing op het gebied van beheer is mijns inziens te behalen door weghalen en te ontregelen. 

Meer artikelen met dit thema

rrrr
descriptionArtikel

De sleutelrol van de beheerder in wijkvernieuwing

21 jun om 11:19 uur
Het is een complexe puzzel van verschillende planningen en opgaven. Om de stad toekomstbestendig en leefbaar te…
Lees verder »
descriptionArtikel

'Niet alleen de olie, maar ook het tandwiel zijn'

10 jun om 08:44 uur

Om het kantoorgedeelte van het warehouse langs de A15 bij Pernis een aantrekkelijke uitstraling te geven, kiest…

Lees verder »
descriptionArtikel

Castricums fietspad emissievrij aangelegd: ‘We zijn positief verrast’

7 jun om 09:25 uur
Een fietspad aanleggen bij een Natura2000-gebied, dan komen er flink wat eisen om de hoek kijken. Om daaraan te…
Lees verder »
descriptionArtikel

De evolutie van gemeentelijke mobiliteitsplannen

3 jun om 08:40 uur

Er zijn steeds meer verschuivingen in gemeentelijke mobiliteitsplannen, waarbij voornamelijk de nadruk van auto…

Lees verder »

Een druk­te van je­wel­ste on­der de grond

26 apr om 14:31 uur

Hoe goed heeft jouw gemeente alle kabels in beeld?

We zien het niet altijd, maar ze zijn er wel. Kabels…

Lees verder »
flash_onNieuws

Oud asfalt ter plekke omzetten in nieuw asfalt met de Asphalt Recycling Train

22 mrt om 13:37 uur

Rijkswaterstaat voert sinds kort een proef uit met de ‘Asphalt Recycling Train’ (ART). Deze machine ‘eet’ oud…

Lees verder »
descriptionArtikel

Objectieve data voor Hilversum met de Groene Stad Challenge

21 mrt om 09:58 uur

De Groene Stad Challenge geeft een gedetailleerd beeld van de groene stand van zaken in een gemeente en inzicht…

Lees verder »

Whitepaper: Alle fietsen in het rek met de FietsParKeur norm

23 feb om 13:40 uur

Hoe bereik je gewenst fietsparkeergedrag en hoe kies je bewust het geschikte fietsparkeersystemen?

Lees verder »