Platform 31: ACTIE-model burgerinitiatieven

dinsdag 12 maart 2013
timer 2 min
Professionals en beleidsmakers die betrokken zijn bij burgerinitiatieven krijgen te maken met uiteenlopende vragen en problemen. Daarom voerde Plaftorm 31 een ruim drie jaar durend onderzoek ‘Burgers maken hun buurt’ uit.

Platform 31: ACTIE-model burgerinitiatieven

Onderzoek


Het onderzoek ‘Burgers maken hun buurt’ leverde een analyse op die resulteerde in een praktische handreiking om effectieve keuzes te maken bij het vervullen van hun verschillende rollen. De rollen die zij vervullen zijn faciliterend, stimulerend en coproducerend. Drie bewonersinitiatieven in Enschede, Hengelo en Leiden vormden de praktijkcasussen in het onderzoek.


Actief burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid stimuleren


Burgerinitiatieven kennen een lange geschiedenis, maar zijn met de komst van de verzorgingsstaat sterk gelieerd aan de nationale overheid en professionele organisaties. Mede ingegeven door de economische crisis treedt de overheid steeds meer terug en streeft zij naar het stimuleren van actief burgerschap, waarbij burgers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De onvrede over de hierdoor ontstane hiaten – zoals een wegbezuinigd buurthuis, niet voor iedereen betaalbare kinderopvang en onbeheerde publieke ruimten – zet burgers aan om steeds meer het heft in eigen handen te nemen.


ACTIE-instrument


Door deze rolverschuiving is een omslag nodig in de huidige werkwijze. Het ACTIE-instrument biedt professionals praktisch toepasbare handvatten die in hun werkpraktijk kunnen bijdragen aan de realisatie van deze omslag. Het instrument biedt ook inzicht in de betekenis van bewonersinitiatieven voor beleidsmakers, managers en bestuurders.


Empathie, communicatie en coproductie


Het onderzoek was een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente (professor Bas Denters en Judith Bakker) en de Universiteit van Amsterdam (professor Evelien Tonkens en Imrat Verhoeven). Het ACTIE-instrument is dynamisch en beweegt mee met de verschillende fasen van een initiatief. De afkorting ACTIE staat voor:
Animo : motivaties en drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven.
Contact: Verbinding met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties.
Toerusting : Middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden waar de initiatiefnemers over beschikken
Inbedding : De manier waarop organisaties zijn ingericht om burgerinitiatieven te ondersteunen.
Empathie : Het vermogen van professionals en hun organisaties om zich te verplaatsen in bewoners en adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen.

Op de website van Verdus kunt u het boekje ‘Burgers maken hun buurt’ downloaden.

Lees het hele bericht op Platform 31.

 

 

 

Meer artikelen met dit thema

Wat als stadsbomen ons zouden kunnen vertellen wanneer ze dorst hebben?

8 nov om 11:47 uurtimer4 min
Nadina Galle is gepromoveerd tot ecologisch ingenieur, is technoloog, TEDX-spreker en podcaster. Galle zet slimme…
Lees verder »

Drie Haagse wijken op de schop na intensief participatietraject

5 nov om 15:13 uurtimer5 min
In de wijken Mariahoeve, Nieuw Waldeck en Houtwijk in Den Haag worden de komende jaren zeven…
Lees verder »

‘Het maken van andere ontwerpkeuzes vraagt om lef’

1 nov om 16:07 uurtimer4 min
Harwil de Jonge, directeur van Heijmans, is één van de keynotesprekers tijdens het NCBOR op 25 november in Helmond…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Onverhard

4 okt om 10:09 uurtimer2 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Expertcolumn Harold Soffner

14 sep om 15:53 uurtimer3 min
Harold Soffner is Teamcoach ‘Beheer en Realisatie’ bij de gemeente Bernheze. In zijn expertcolumn kijkt hij terug…
Lees verder »

Acquire verbindt tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte

10 sep om 12:12 uurtimer3 min
Ook dit jaar organiseren wij vanuit uitgeverij Acquire een aantal kennissessies tijdens de Vakbeurs Openbare…
Lees verder »

Inwoners steeds alerter op vuil en afval op straat

8 sep om 14:20 uurtimer3 min
Afgelopen maand werd de miljoenste melding geregistreerd bij Fixi, het online platform waarmee inwoners problemen…
Lees verder »

Beheer met meerwaarde

30 aug om 13:51 uurtimer3 min
Op donderdag 25 november is het weer tijd voor het jaarlijkse feestje voor de beheerder van de fysieke…
Lees verder »