De straat als spons

dinsdag 26 september 2023

Het klimaat verandert, hevige langdurige regenbuien komen steeds vaker voor. Het nadenken over en het toepassen van maatregelen is nodig om de verstedelijkte leefomgeving klimaatbestendig te maken. Veelal wordt een combinatie van maatregelen toegepast. De straat als spons is één van de mogelijkheden om dorpen en steden klimaatadaptief in te richten.  

Verharde oppervlakken veranderen met drainvoegen in waterpasserende oppervlakken: de straat als spons. Via de waterdoorlatende infiltratievoeg stroomt het hemelwater de onderliggende bufferende fundering in. De druk op het riool vermindert, water blijft behouden voor droge periodes en het bevordert een gezondere leefomgeving voor flora en fauna. Dit is van belang bij natuurinclusief bouwen.  

Drainvoeg® biedt ontwerpvrijheid 

Drainvoegen worden per project op maat gemaakt, passend bij het steenformaat en legverband. Zelfs uitkomend materiaal kan worden hergebruikt. Dit is niet alleen duurzaam, maar het zorgt ook voor het behoud van de authentieke uitstraling met als extra een waterafvoerende functie.

Hoge doorlatendheid

Door de hoge doorlatendheid van de drainvoegen kan een grote toestroom van water worden afgevoerd. Het straatwerk met drainvoegen kan nagenoeg vlak worden aangelegd met als resultaat een mooi rustig straatbeeld. De aanleg kan op verschillende manieren: machinaal met de klem of met de tigerstone machine. Om de sponsfunctie te creëren is de fundering onder de verharding van groot belang. De bufferende verharding heeft circa dertig procent holle ruimte om het water te bergen voordat het infiltreert.  

Drainvoegen eenvoudig onderhoudbaar en reinigbaar 

De goede waterdoorlatendheid blijft behouden doordat vervuiling boven op de drainvoegen blijft liggen. Vervuiling wordt deels losgereden door het verkeer en kan door de veegmachine worden schoongeborsteld. Hierdoor blijft de onderliggende waterbergende fundering vrij van vervuiling.  

Voorstel op maat  

Geen enkel project - in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk - is hetzelfde. Daarom wordt altijd een voorstel op maat gemaakt, rekening houdend met afstroom van eventueel verhard oppervlak op de bestrating met drainvoegen, de mate van afschot van de verharding, de locatie enzovoorts.  

VAKBEURS

Drainvast bezoeken op de vakbeurs Openbare Ruimte? Kom naar standnummer 4.3.61.

Drainvast
Zundert
06- 40217608
info@drainvast.nl
drainvast.nl

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Klimaat Expo: Mobiele waterkering van Waterschot B.V. beschermt tegen waterschade

8 apr om 09:51 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's te…
Lees verder »
descriptionArtikel

Samen herstellen we de waterkringloop

8 apr om 09:25 uur
Hevige regenbuien en extreme droogte zorgen ervoor dat we steeds beter moeten nadenken over een klimaatbestendige…
Lees verder »

Klimaat Expo: Hemelwater afvoeren zonder buizen met de kolkgoot van Nering Bögel

2 apr om 08:52 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen weer verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's…
Lees verder »
descriptionArtikel

Young professional in de openbare ruimte: Thijs Ebbers

21 mrt om 14:53 uur

Ook in de openbare ruimte is de zoektocht naar een nieuwe generatie gaande. Straatbeeld geeft ter inspiratie in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Objectieve data voor Hilversum met de Groene Stad Challenge

21 mrt om 09:58 uur

De Groene Stad Challenge geeft een gedetailleerd beeld van de groene stand van zaken in een gemeente en inzicht…

Lees verder »
descriptionArtikel

Onderzoek naar de waterbergende weg: we volgen de druppel door het hele systeem

19 mrt om 09:03 uur

Met meer dan een meter neerslag was het recordnat in Nederland in het afgelopen jaar. Maar 2023 kende ook…

Lees verder »
descriptionArtikel

Expertcolumn Luuk Postmes: Verwondering

14 mrt om 10:55 uur

Blijf je verwonderen, daar wordt de wereld beter van. En groener! Luuk Postmes van de gemeente Eindhoven  heeft…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe KPI’s voor biodiversiteit in de openbare ruimte

12 mrt om 16:49 uur

In steden en op het platteland staat de natuur onder druk. De populaties van eerder veelvoorkomende soorten,…

Lees verder »