Artikel

Tijdrovende schadeafhandeling doet Hilversum niet meer zelf 

Objecten in de openbare ruimte raken vaak beschadigd doordat ze aangereden worden. Hoe zorgt de gemeente voor een vlotte schadeafhandeling? 

Bomen, lichtmasten, kunstwerken. Objecten die langs de kant van de weg staan en hierdoor kwetsbaar zijn voor aanrijdingen. Deze objecten hebben echter veel waarde. De schade aan deze objecten wordt echter niet altijd verhaald, omdat dit een tijdrovend en kennisintensief traject is. Dat erkent ook Rob Scheper van de gemeente Hilversum. Tot voor kort regelde de gemeente de schadeafhandeling zelf. “Schades die binnenkwamen werden opgenomen door de toezichthouder Openbare Ruimte en vervolgens direct aan de aannemer doorgestuurd om zo spoedig mogelijk te herstellen.De toezichthouder van de gemeente deed zelf navraag bij de politie, onderzoek en aangifte per schadegeval.Als volgende stap werd een brief geschreven naar het waarborgfonds (indien dader niet bekend is) of naar de betrokken bestuurder met de desbetreffende herstelkosten. Een tijdrovende klus waarmee niet altijd de schade werd verhaald.


Reden voor de gemeente om NODR in te schakelen. Het bureau neemt de schadeafhandeling over. Daarbij is in eerste instantie gestart met alleen schades aan lichtmasten, maar gemeente en NODR zijn voortdurend met elkaar in overleg om de dienstverlening verder uit te breiden, bijvoorbeeld naar (verkeers)bebording en civiele kunstwerken.

Achterstand weggewerkt

Er was een achterstand ontstaan is schadeafhandeling”, verklaart Scheper de keuze voor NODR. “Daarnaast willen wij onze beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Denk daarbij aan het meer buiten zijn om toezicht te houden op onze (uitbestede) werkzaamheden en minder tijd besteden aan administratieve lasten. Daarom waren wij op zoek naar een manier om de schades op een makkelijkere manier te kunnen verwerken.NODR heeft ons hierbij goed geholpen en een groot aantal schades binnen drie maanden verwerkt Hierdoor was de achterstand snel weggewerkt en kregen wij een goed inzicht in wat de NODR voor ons kon betekenen.

Als de toezichthouder nu schade opmerkt, geeft hij de gegevens via een app of via de site door aan NODR. Nadat de aannemer de schades heeft hersteld, worden de kosten per mail naar het NODR gestuurd en vindt de administratieve afhandeling van onderzoek, aangifte en aansprakelijkheidstelling nu bij de NODR plaats en niet meer door de gemeente. 

Deel dit artikel