Artikel

Hightech meetinstrument maakt waterberging intelligent

De noodzaak van soepel en vlot werkende waterbuffers wordt steeds belangrijker. Zeker nu neerslagverwachtingen als gevolg van het wijzigende klimaat in het laatste rapport van Stowa (2019) nog verder zijn opgeschroefd. In dat licht is het verwonderlijk dat veel ondergrondse bergingen nog een ‘black box’ vormen qua werking.

Moeilijk sturen zonder data

Om zeker te weten dat een waterberging ook doet wat ervan verwacht wordt, zou er meer gemeten moeten worden. De rioleringswereld is al goed op weg met het monitoren van overstortfrequenties en gemaaluren, maar waterbergingen vallen vaak nog buiten de boot. Wat is de vullingsgraad? Hoe lang is de ledigingstijd? Heeft er (bijna) water op straat gestaan? Informatie die zeker interessant is als de gemeente pas achteraf een gebied in beheer krijgt van bijvoorbeeld een ontwikkelaar. Men zou dan bij overdracht een rapportage kunnen opvragen. 

Flowfacts

“Aquaflow kwam naar mij toe met een lange wensenlijst. Een aantal van deze wensen waren simpelweg onmogelijk waren met de beschikbare techniek, aldus Marcel Dusée van Omnifor. De rioolbeheerder moest op elk gewenst moment, waar hij zich ook bevond, de neerslag, het peil in het systeem, de vullingssnelheid en ledigingsduur kunnen zien.Hiervoor was een intuïtieve webapplicatie benodigd, waar men direct zelfstandig mee kan werken en meetpunten aanmaken, groeperen, verzetten etc. Naast de hard- en softwarematige uitdagingen, wilde Aquaflow dit bovendien aanbieden voor een prijs waarvoor wij nauwelijkseenniveausensor konden kopen. Naeen ontwikkeltijd van een half jaar waren alle wensen ingevuld. Het resultaat: een hightech meetinstrument met bijbehorende gebruiksvriendelijke portal, die bovendien met hoofdpostapplicaties kan communiceren.

Informatie zichtbaar op smartphone en hoofdpost 

De Flowfacts communicatiemodule en - sensor kunnen geplaatst worden in een put, maar ook in een WT-kolk. Het waterpeil in de kolk staat immers op gelijke hoogte als in het Aquaflowsysteem. Flowfacts wordt aangesloten op het Lora-netwerk van KPN en is daardoor energiezuinig. De informatie is extreem goed beveiligd en de gebruiker kan zelf, zonder externe ondersteuning, meetpunten toevoegen of wijzigen. Zowel historische als actuele meetgegevens zijn realtimete zien op een bijgeleverd online platform, net zoals een automobilist die op zijn dashboard kijkt.  


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 05/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

 

Deel dit artikel